Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"KRZYSZTOF GOCZYŁA"

Problemy wnioskowania z ontologii Semantic Web

Czytaj za darmo! »

Ontologiczne metody prezentowania wiedzy nabrały znaczenia wraz z nastaniem ery Internetu i wysunięciem w postulatu stworzenia Semantycznego Internetu (ang. Semantic Web) [3]. Zgodnie z klasyczną już dziś definicją: "Semantic Web jest to rozszerzenie istniejącej sieci WWW o mechanizmy semantyczne, tak aby informacje dostępne w tej sieci były dobrze zdefiniowane i umożliwiały lepszą współprac[...]

Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej


  Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej powstał w roku 1952 jako Wydział Łączności. Wkrótce zmieniono jego nazwę na Wydział Elektroniki, a od roku 1995 nosi swoją aktualną nazwę. Jest to obecnie jeden z największych wydziałów Politechniki Gdańskiej. W roku akademickim 2009/2010 studiuje na nim ponad 3800 studentów na kierunkach: informatyka, elektronika i telekomunikacja, automatyka i robotyka oraz inżynieria biomedyczna. Opiekuje się nimi ponad 190 nauczycieli akademickich, w tym 42 profesorów i doktorów habilitowanych. Wydział ETI (bo pod tą skrótową nazwą znany jest szerokiemu ogółowi) po raz pierwszy uzyskał prawa habilitowania w dziedzinie nauk technicznych, w dyscyplinie elektronika, w roku 1975. Obecnie ma je w trzech dyscyplinach[...]

 Strona 1