Wyniki 1-3 spośród 3 dla zapytania: authorDesc:"LESZEK J. GOLONKA"

Przepływowy czujnik amperometryczny wykonany techniką LTCC

Czytaj za darmo! »

Cukrzyca jest chorobą polegającą na zaburzeniu metabolizmu, spowodowanym całkowitym lub częściowym brakiem sekrecji insuliny. Najwcześniejszym objawem choroby jest zaburzenie stężenia glukozy we krwi. W celu leczenia cukrzycy konieczne jest utrzymanie odpowiedniego poziomu glukozy we krwi, tzn. w przedziale 4,7...7,5 mM [1]. Utrzymanie odpowiedniego poziomu pozwala uniknąć powikłań w postaci[...]

Mikroprocesorowy sterownik temperatury do mikroreaktora chemicznego wykonanego techniką LTCC

Czytaj za darmo! »

Dzięki bardzo szybkiemu rozwojowi technologii mikroelektronicznych, aktualnie wiele analiz (bio)chemicznych wykonuje się w mikroukładach przepływowych. W początkowym etapie rozwoju mikrosystemów analitycznych (µTAS - Micro-Total Analysis System) do ich konstrukcji stosowano głównie krzem, szkło [1,2] oraz różne materiały polimerowe (np. poliwęglany, poliimidy). Aktualnie coraz częściej do wykonywania tych układów wykorzystywane są inne materiały, np. niskotemperaturowa ceramika współwypalana LTCC (Low Temperature Co-fired Ceramics) [3,4]. Technologia bazująca na tej ceramice pozwala na bardzo łatwą integrację elementów fluidycznych (np. kanały, komory) oraz elektronicznych (np. grzejniki, termistory) we wnętrzu jednego modułu ceramicznego LTCC. W artykule przedstawiono [...]

Miniature plasma generator made of low temperature co-fired ceramics (LTCC) for gas characterization using optical emission spectroscopy (OES) DOI:10.12915/pe.2014.09.19

Czytaj za darmo! »

A novel miniature plasma generator made of low temperature co-fired ceramics (LTCC) is presented in this paper. The developed generator is composed of a stack of 9 ceramic tapes, has an optical fibre integrated into the structure and is consisted of an 8.7 x 3.5 mm2 plasma chamber placed between two 5 x 5 mm2 electrodes made of AgPd. Each electrode is separated from the plasma chamber by a single LTCC tape, forming a 660 μm thick gap. The shape of the plasma chamber and the channel for the optical fibre were cut in green LTCC tapes using an UV laser, and the electrodes were fabricated with the standard screen-print method. During the experiments, the plasma chamber was filled with an ambient air. The plasma was generated between AgPd electrodes connected to an AC power supply. The light of the air plasma was transmitted from the plasma chamber to the miniature spectrometer using the integrated optical fibre. The glow discharge in the air at atmospheric pressure was characterized by optical emission spectroscopy (OES). Streszczenie. W artykule przedstawiono technologię miniaturowego generatora plazmy. Wspomniany układ został wykonany za pomocą techniki bazującej na niskotemperaturowej współwypalanej ceramice LTCC (Low Temperature Co-fired Ceramics). Urządzenie składało się z 9 warstw ceramiki LTCC. W skład opracowanego generatora wchodziły komora plazmowa o wymiarach 8,7 x 3,5 mm2 oraz dołączony do niej światłowód kwarcowy. Komora plazmowa umieszczona była pomiędzy dwiema elektrodami o wymiarach 5 x 5 mm2 wykonanymi ze stopu PdAg. Każda z elektrod została odizolowana od komory plazmowej za pomocą pojedynczej warstwy LTCC tworząc szczelinę o grubości 660 μm. Kształt komory plazmowej oraz kanału pod światłowód zostały wycięte w surowych foliach ceramicznych za pomocą lasera UV. Elektrody PdAg zostały naniesione na ceramikę LTCC metodą sitodruku. Podczas eksperymentów komora plazmowa wypełniona była powietrzem z otoczenia o ciśnieniu a[...]

 Strona 1