Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"KONRAD GUGUŁA"

Wpływ zawartości gazów resztkowych na parametry pracy cyklotronu AIC-144

Czytaj za darmo! »

W Instytucie Fizyki Jądrowej trwają przygotowania do uruchomienia protonowej terapii oka. Aby możliwe było precyzyjne naświetlanie komórek rakowych umiejscowionych w dowolnym punkcie gałki ocznej wiązka protonów musi posiadać energię około 60 MeV i charakteryzować się stabilnymi parametrami [4]. Szczególnie pożądana jest stabilność wiązki, powtarzalność parametrów wiązki i niezawodność urządzenia wytwarzającego wiązkę [5]. Opis cyklotronu W IFJ źródłem wiązki protonów jest cyklotron izochroniczny AIC-144 (rys. 1) [6,7].Wpróżniowej komorze akceleracji znajdują się elementy wytwarzające pola elektryczne: - duant do przyspieszania protonów, - deflektory do odchylania wiązki protonów, - źródło jonów do jonizacji atomów wodoru. Komora akceleracji jest połączona z rezonatorem służ[...]

 Strona 1