Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"HENRYK CHARUNT"

Wpływ periodycznych zakłóceń hydrodynamicznych na efektywność procesu skraplania czynnika chłodniczego R404A w minikanałach rurowych


  W pracy przedstawiono analizę eksperymentalną wpływu generowanych periodycznie zewnętrznych zakłóceń na proces skraplania czynnika chłodniczego R404A w minikanałach rurowych o przekroju kołowym. Badania wykonano dla pojedynczych kanałów umieszczonych poziomo o średnicy wewnętrznej dw = 0,64; 0,90; 1,40; 1,44; 1,92; 2,30 i 3,30 mm. Stwierdzono, że w badanym zakresie częstotliwości f = 0,2÷5 Hz generowania tych zakłóceń wywierają one wpływ na strukturę charakterystycznych stref skraplania w minikanałach. Oddziałują niekorzystnie na zmniejszenie długości dwufazowej strefy skraplania właściwego i obniżenie gęstości strumienia ciepła w tej strefie. Wyznaczono prędkość przemieszczania się sygnału zmiany ciśnienia (vp) oraz sygnału zmiany temperatury (vT) wzdłuż długości badanych minikanałów. IMPACT OF PERIODICALLY GENERATED HYDRODYNAMIC DISTURBANCES ON THE CONDENSATION EFFICIENCY OF R404A REFRIGERANT IN PIPE MINICHANNELS The present paper covers an experimental analysis of the influence of periodically generated external hydrodynamic disturbances on the condensation process of the R404A refrigerant in pipe minichannels with a circular section. The investigations were carried out for single channels that were placed in a horizontal position and in the range of internal diameter dw = 0.64; 0.90; 1.40; 1.44; 1.92; 2.30 and 3.30 mm. It was established that in the range of frequencies f = 0.2 ÷ 5 Hz under investigation, i.e. the frequencies of the generation of disturbances, the said disturbances exert an influence on the structure of characteristic condensation areas in the minichannels. They have an unfavorable impact on the reduction of the two-phase length of proper condensation and a reduction of the heat flux density of this area. The pressure change signal displacement velocity (vp) and the temperature change signal displacement velocity (vT) along the length of the minichannels under investigations were determined. Z prac badawczych W[...]

 Strona 1