Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"ROBERT SEKRE"

Chłodzenie powietrza przy wykorzystaniu energii promieniowania słonecznego - adsorpcyjne wytwornice wody lodowej DOI:

Czytaj za darmo! »

W artykule zaprezentowano możliwości zastosowania do celów chłodzenia systemu klimatyzacji z wykorzystaniem adsorpcyjnego urządzenia chłodzącego zasilanego energią promieniowania słonecznego. Przedstawiony został podział systemów klimatyzacji słonecznej oraz udogodnienia płynące z zastosowania układów adsorpcyjnych na tle układów wykorzystujących urządzenia sprężarkowe.CELU zapewnienia komfortu cieplnego wewnątrz budynku niezbędny jest odpowiednio zaprojektowany i wykonany system klimatyzacji. Zgodnie z panującymi tendencjami na rynku europejskim, budownictwa energooszczędnego i pasywnego, system klimatyzacji coraz częściej spełnia również funkcję ogrzewczą. Wzrost zastosowania tego typu technologii powoduje znaczne zwiększenie zapotrzebowania na energię elektryczną, która obecnie wytwarzana jest przy udziale konwencjonalnych źródeł energii. Powoduje to, m.in. zwiększenie emisji zanieczyszczeń do środowiska. Przy znacznym wzroście zapotrzebowania na energię oraz przy przewidywanym jej deficycie konieczne staje się zwiększenie udziału odnawialnych źródeł energii i ciepła odpadowego w produkcji energii światowej, np. w procesie chłodzenia [6]. Rodzaje układów klimatyzacji słonecznej Wyróżniamy trzy podstawowe rodzaje układów, w których można przeprowadzić konwersję promieniowania słonecznego na drodze termicznej [1]: ● układy termomechaniczne, w których efekt chłodzenia uzyskuje się dzięki wykorzystaniu energii mechanicznej do napędu urządzeń, ● układy otwarte, w których efekt chłodzenia uzyskiwany jest w wyniku zmiany wilgotności powietrza; do tej grupy można zaliczyć urządzenia z osuszaczem sorpcyjnym wykorzystujące stałe lub płynne sorbenty, ● układy zamknięte, w których efekt chłodzenia uzyskiwany jest w wyniku przemian termodynamicznych w urządzeniach absorpcyjnych lub adsorpcyjnych, a także poprzez wykorzystanie promieniowania radiacyjnego w okresie nocy. Układy termomechaniczne charakteryzują się n[...]

 Strona 1