Wyniki 1-3 spośród 3 dla zapytania: authorDesc:"WALDEMAR WIEJAK"

Próżnioszczelne, ceramiczne okno mikrofalowe pasma 9,2-9,6 GHz do lamp mikrofalowych dużej mocy

Czytaj za darmo! »

Okno dielektryczne jest istotnym elementem toru wyjściowego lamp mikrofalowych dużej mocy, stanowiącym jednocześnie element osłony próżniowej. Ze względu na jego konkretne przeznaczenie do LFB o stosunkowo małej mocy szczytowej (8…12 kW w paśmie 9,2…9,6 GHz) i średniej (500 W), w konstrukcji typu pill-box zastosowano krążek z ceramiki alundowej firmy MORGAN WESGO typu Al300 (97,6% Al2O3). Niewielki poziom mocy traconej w oknie (max. 1,26% -6 W dla mocy średniej 500 W) umożliwia chłodzenie ceramiki wyłącznie przez przewodzenie ciepła do miedzianego falowodu. W pewnych zastosowaniach związanych ze zwiększaniem zdolności transmisyjnych toru w zakresie mocy szczytowej, tor falowodowy wypełnia się gazem pod ciśnieniem kilku barów (N2, lub SF6). Konstrukcja okienka powin[...]

Uproszczony analityczny model rozpraszania mocy w linii opóźniającej lampy fali bieżącej


  Lampy fali bieżącej (LFB) są urządzeniami próżniowymi przeznaczonymi do wzmacniania mocy mikrofalowej w zakresie częstotliwości od ok. 1 do dziesiątek GHz. Pomimo stale rosnącego udziału elementów półprzewodnikowych w dziedzinie mikrofalowych wzmacniaczy mocy, lampy próżniowe a w szczególności LFB pozostają wciąż niedoścignione w wielu zastosowaniach. Chociaż sprawność tranzystorów mikrofalowych osiąga wartości od około 40% w paśmie L (1…2 GHz) do 20-30% w paśmie Ku (12…18 GHz), to jednak sumaryczna sprawność wzmacniaczy na nich zbudowanych jest już znacznie niższa i nie przekracza 25% w paśmie L a dla wyższych częstotliwości jest oczywiście jeszcze mniejsza [7]. Tymczasem LFB z wielostopniowym kolektorem o obniżonym napięciu osiągają sprawność 30…70% [4] w [...]

Zweryfikowany analityczny model rozpraszania mocy w linii opóźniającej lampy fali bieżące


  Przeprowadzone w pracy [1, 2] analityczne rozważania rozkładu mocy strat w linii opóźniającej lampy z falą bieżącą (LFB), doprowadziły do uzyskania przybliżonych formuł na liniową gęstość mocy strat wydzielanych w spirali linii opóźniającej (LO) pod postacią ciepła. Całkowita gęstość mocy strat stanowi sumę dwóch składników. Pierwszy, oznaczony jako psw, opisuje straty mocy wynikające z przechwytu przez spiralę LO części prądu wiązki elektronowej w trakcie procesu wzmacniania sygnału b.w.cz., a drugi, straty mocy o charakterze rezystancyjnym wynikające ze zjawiska naskórkowości psf . W przedstawionej metodzie obliczeń składnik mocy strat o charakterze częstotliwościowy może być wyznaczony jednoznacznie poprzez moc wyjściową lampy Pwy, oraz współczynniki: tłumienia a i wzmocnienia jednostkowego g: (1) Niestety, formuła pierwszego składnika gęstości mocy strat wyznaczona tą metodą nie miała już tak jednoznacznego charakteru. Jej wyprowadzenie oparto bowiem na założeniu, że funkcja zależności gęstości prądu przechwytywanego przez spiralę od lokalnej mocy sygnału b.w.cz. ma przyjętą . 10 ( ) ln(10) ln10( ) 10 g a z L sf wyp z a P e - - = ad hoc postać - w pracy [1] przyjęto, że jest to funkcja typu j (z) ~ Pf (z). Ze względu na wynikające z obliczeń znaczne gęstości mocy strat w końcowym odcinku LO i jednocześnie brak na tym etapie pracy możliwości weryfikacji doświadczalnej uzyskanych danych, w pracy [2] dokonano korekty tego założenia. Przyjęto, że może ona mieć postać: j (z) ~ Pf (z)2 1 . Wpływ tych założeń na rozkład gęstości mocy strat w LO, dla tych samych parametrów wiązki elektronowej U0 = 7400 V, I0 = 270 mA oraz przyrostu prądu spirali wynikającego z procesu wzmacniania sygnału Ia = 5 mA, pokazano na rysunku 1. Dla porównania, na wykresie zamieszczono również gęstość mocy strat wyznaczoną dla założonej pośredniej szybkości zmian gęstości prądu przechwytu: j (z) ~ Pf (z)3 2. W końcowym odcinku spirali LFB, w[...]

 Strona 1