Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"AGNIESZKA CHOJNACKA"

Stosowanie manekinów termicznych do symulacji wpływu człowieka na środowisko cieplne w pomieszczeniach


  W artykule przestawiono wyniki badań prowadzonych w celu sprawdzenie, w jakim zakresie manekiny termiczne mogą być stosowane do symulacji oddziaływania człowieka na środo- wisko cieplne w pomieszczeniach.388 ISSN 0137-3676 CIEPŁOWNICTWO, OGRZEWNICTWO, WENTYLACJA 41/10 (2010) 390÷394 www.cieplowent.pl Słowa kluczowe: manekin termiczny, środowisko cieplne Streszczenie W artykule przestawiono wyniki badań prowadzonych w celu sprawdzenie, w jakim zakresie manekiny termiczne mogą być stosowane do symulacji oddziaływania człowieka na środo- wisko cieplne w pomieszczeniach. Keywords: thermal manikins, indoor thermal Abstract The paper presents the results of a research carried out in order to ascertain the extent to which thermal manikins can be used to simulate the human impact on the indoor thermal environment. © 2006-2010 Wydawnictwo SIGMA-NOT Sp. z o.o. All right reserved *) Dr inż. Anna Bogdan, Pracownia Obciążeń Termicznych, Central- ny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy; e-mail: ancho@ciop.pl **) Mgr inż. Agnieszka Chojnacka, Wydział Zarządzania, Politech- nika Warszawska Stosowanie manekinów termicznych do symulacji wpływu człowieka na środowisko cieplne w pomieszczeniach Application of Thermal Manikins to Simulate Human Impact on Indoor Thermal Environment ANNA BOGDAN* ) AGNIESZKA CHOJNACKA** ) W WENTYLACJI i klimatyzacji manekiny termiczne wykorzystywane są do testowania urządzeń pod kątem komfortu cieplnego człowieka, badania wymiany ciepła między człowiekiem a otoczeniem, oceny wpływu po- szczególnych parametrów na odczuwalną jakość powie- trza itp. Jednocześnie w badaniach przedstawionych w [1] wykazano, że manekiny termiczne nie są idealnym urzą- dzeniem do prowadzenia symulacji tworzenia strumieni konwekcyjnych nad człowiekiem, co wynikało głównie ze znacznej różnicy temperatury powierzchni manekina w stosunku do [...]

 Strona 1