Wyniki 1-3 spośród 3 dla zapytania: authorDesc:"Maciej Kalarus"

Analiza możliwości zastosowania sensorów inercjalnych MEMS w projekcie PROTEUS


  Podstawowy system lokalizacyjny w projekcie PROTEUS wykorzystuje moduły GNSS, jednak takie rozwiązanie nie zapewnia ciągłości pozycjonowania podczas utraty widoczności satelitów (w tunelach, pośród wysokiej zabudowy, wewnątrz budynków etc.). W tej sytuacji naturalne wydaje się wykorzystanie alternatywnych możliwości lokalizacji obiektów. Jedną z nich jest zastosowanie systemów inercjalnych (bezwładnościowych), które pozwalają na zwiększenie dokładności pozycjonowania w warunkach częściowej utraty widoczności satelitów, a także na kontynuowanie (w ograniczonej skali czasu) nawigacji po całkowitej utracie sygnałów satelitarnych. W tym kontekście przetestowany został moduł Xsens MTiG (system zintegrowany INS/GPS) zawierający m.in. trójosiowe sensory przyspieszenia (akcelerometry) oraz sensory prędkości kątowej (żyroskopy) wykonane w technologii MEMS. Ponadto, moduł wyposażony jest również w magnetometr i barometr, które poprawiają dokładność wyznaczenia odpowiednio orientacji względem Ziemi oraz względnych zmian wysokości. W celu oceny praktycznych możliwości pomiarowych układu MTiG przeprowadzono dwa rodzaje testów. Pierwszy określono jako test w warunkach statycznych polegający na obserwacji układu pozostającego w spoczynku, dzięki czemu wyznaczono głównie parametry szumowe sensorów. Natomiast drugi test wykonano w warunkach bardziej zbliżonych do rzeczywistych pokonując trasę wewnątrz budynku w celu oszacowania błędu pozycji obliczonej na podstawie danych z podsystemu INS. Pomiary podstawowych parametrów podsystemu INS układu Xsens MTiG Wybrane parametry układu zostały wyznaczone z szeregów czasowych zarejestrowanych podczas dwunastogodzinnego pomiaru w warunkach statycznych (tab. 1). Wstępnej oceny urządzenia można dokonać np. na podstawie wartości średniej prędkości kątowej, która powinna wynosić zero (układ pozostawał w spoczynku). Z pomiarów wynika jednak, że ωy = 0.2315°/s, co oznacza jeden fikcyjny obrót na 26 [...]

Moduły lokalizacji oraz testy chipów GNSS dla elementów systemu PROTEUS


  Celem projektu PROTEUS - "Zintegrowanego mobilnego systemu wspomagającego działania antyterrorystyczne i antykryzysowe" - jest wykorzystanie innowacyjnych technologii w stworzeniu demonstratora nowoczesnego mobilnego systemu dla Straży Pożarnej, antyterrorystów, Policji oraz Centrów Zarządzania Kryzysowego. Jednym z elementów systemu są roboty mobilne, których zadaniem będzie wykonywanie czynności niebezpiecznych dla ludzi. Roboty będą w stanie pracować w ekstremalnych warunkach środowiskowych, dlatego będą mogły poruszać się w rejonach niebezpiecznych i zbierać próbki gleby, cieczy i powietrza. Dzięki wyposażeniu w kamery wizyjne, kamery termowizyjne oraz inne czujniki, będą umożliwiać podgląd miejsca akcji. Całość działań będzie kierowana z Mobilnego Centrum Dowodzenia. Będzie ono wyposażone w sieć komputerową, poprzez którą będą dostępne m.in. aktualne dane o pogodzie, mapy cyfrowe, zdjęcia satelitarne zagrożonego rejonu, co umożliwi bardziej efektywne dowodzenia akcją ratowniczą. Będą w nim przetwarzane oraz wizualizowane dane ze wszystkich elementów systemu. Narzędzia multimedialne oraz mnogość danych o sytuacji zapewnią bardzo dobre warunki do dowodzenia akcją ratowniczą. Bezzałogowy Statek Latający będzie użyty do obserwacji strefy objętej sytuacją kryzysową. Będzie w stanie pozostawać w powietrzu przez minimum 8 godzin. Będzie mógł być kierowany przez osobę nie posiadającą umiejętności pilotażu, w oparciu jedynie o zadane współrzędne geograficzne na mapie. Kamera wizyjna, kamera termowizyjna oraz ultranowoczesne czujniki płomieni będą dostarczać do Mobilnego Centrum Dowodzenia wielowarstwowe dane z zagrożonego rejonu. Dodatkową możliwością Systemu jest użycie Przenośnego Zestawu Czujników. Jego zadaniem będzie zbieranie fizycznych i chemicznych danych z miejsca, w którym zostanie umieszczony. Pełna lista elementów systemu PROTEUS jest następująca: 1. Mobilne Centrum Dowodzenia 2. Mobilne Centrum Operatorów Robo[...]

Właściwości i charakterystyka interfejsu radiowego UHF satelitów BRITE-PL DOI:10.15199/59.2016.6.59


  Properties and main characteristics of the UHF radio channel for communication with BRITE-PL satellites Abstract: Communication states a basis of utilization of a Space through scientific and technological satellite missions. Nevertheless even nowadays it is a challenging task which need advanced equipment and precise analysis of the problem. After a successful launch of three satellites Polish engineers and scientists are getting experience in that field. In the following paper authors are presenting a communication system used in a frame of the BRITE-PL project. Additionally a theoretical analysis and on-board satellite measurements of the satellite radio link parameters will be presented and compared. Keywords: Low Earth Orbit satellites, radio link budget, satellite communication, BRITE-PL 1. Introduction Despite of already long history of artificial satellite technology development a direct operation of the spacecraft stays not very common experience. Since 2012 Poland is a part of international community of countries which have its satellites on orbit. After a launch of PWSat1, the satellite which was the first Polish satellite located on orbit, two more satellites named Lem and Heweliusz [Fig. 1 a, b respectively] has been launched in 2013 and 2014 respectively. In a frame of cooperation with 3 other satellites: UniBRITE, TUGSAT-1 and BRITE Toronto, Lem and Heweliusz are a part of BRITE (BRIght Target Explorer)[1][2]. The main scientific goal of those small fleet of spacecrafts is performing observations of brightest stars visible on the Earth’s sky. Fig. 1. BRITE-PL satellites: Lem (a) and Heweliusz (b). It appears that such stars are very often out of scope of interest of large observatories which extremely sensitive equipment with, typically, large aperture telescopes are not the most suitable equipment to perform such research. Utilizing of this niche the BRITE project starts generating a significant scie[...]

 Strona 1