Wyniki 1-3 spośród 3 dla zapytania: authorDesc:"IWONNA IWANEJKO"

Próżnioszczelne izolatory przepustowe do zastosowań specjalnych


  Przeznaczenie prądowych izolatorów przepustowych w aparaturze próżniowej wymaga, aby zachowane były odpowiednie uwarunkowania dotyczące konstrukcji tych podzespołów. W urządzeniach, w których ważne jest aby rozkład pola magnetycznego nie był zaburzony poprzez obecność materiałów magnetycznych, należy stosować przepusty prądowe, których elementy metalowe wykonane są z materiału niemagnetycznego. Dla urządzeń badawczych i technologicznych zasilanych prądem dużej mocy np. w piecach próżniowych, napylarkach, pompach jonowych, spawarkach elektronowiązkowych czy zasilaczach dużych mocy należy stosować wysokoprądowe izolatory przepustowe, które ponadto nie wymagają specjalnego układu do ich chłodzenia. Przy konstrukcji tego typu podzespołów główny problem dotyczy opracowania odpowiedniej technologii łączenia materiałów, przede wszystkim ceramicznych z metalami. Warunkuje to uzyskanie odpowiednich właściwości cieplnych, mechanicznych i dobrej próżnioszczelności izolatorów przepustowych. Izolatory przepustowe z materiałów niemagnetycznych Jednym ze stopów odpowiednich dla tego typu izolatorów przepustowych jest stal nierdzewna typu 18-8 (18%Cr,8% Ni, reszta Fe). Współczynnik rozszerzalności liniowej tego materiału znacznie różni się od współczynnika ceramiki korundowej, z którego wykonany jest izolator przepustu, co stwarza problemy w czasie łączenia tych materiałów, gdyż duże naprężenia w złącza[...]

Próżnioszczelne przepusty prądowe ze złączami ceramika-metal

Czytaj za darmo! »

Próżnioszczelne połączenia ceramiki z metalem odgrywają znaczącą rolę przy wytwarzaniu izolatorów i przepustów prądowych stosowanych we wszelkiego rodzaju aparaturze próżniowej. W zależności od typu aparatury i funkcji, jakie ona spełnia, złącza ceramika-metal, które są integralną częścią podzespołów próżniowych, powinny charakteryzować się małym natężeniem nieszczelności, dobrą odpornością na podwyższone temperatury i szoki termiczne oraz odpowiednią wytrzymałością mechaniczną. Wykorzystując właściwej jakości złącza ceramika-metal opracowywane są konstrukcje izolatorów i przepustów prądowych, które spełniają różne wymagania, co do wielkości prądów obciążenia, napięcia pracy, rezystancji izolacji, temperatury pracy oraz wymiarów geometrycznych. Technologie złączowe Spośród m[...]

Spektrometryczna analiza składu pierwiastkowego drobin pyłowych zanieczyszczeń powietrza w środowisku miejskim oraz drobin adsorbowanych w układzie oddechowym mieszkańców aglomeracji miejskiej

Czytaj za darmo! »

Zanieczyszczenia pyłowe powietrza w środowisku miejskim są jednym z wielu czynników mających wpływ na niekorzystne kształtowanie warunków zdrowia środowiskowego. Ograniczenie emisji pyłowych zanieczyszczeń do atmosfery stało się wymogiem określonym przez obowiązujące normy prawne oraz dyrektywy Unii Europejskiej, nakłaniające do stopniowego obniżania poziomów zanieczyszczeń pyłowych w środowisku miejskim. Stan zanieczyszczeń w środowisku miejskim polskich miast jest monitorowany na mocy ustawy "Prawo ochrony środowiska" [1].Wwiększych miastach określany jest poziom zanieczyszczeń pyłowych o średnicach drobin mniejszych od 10 μm (PM10), a w niektórych miastach także drobin mniejszych od 2,5 μm (PM2,5), w związku z przewidywaną modyfikacją dyrektywy UE w nieodległej pr[...]

 Strona 1