Wyniki 1-3 spośród 3 dla zapytania: authorDesc:"LILIANA BONDER"

Wskaźnik energii pierwotnej dla ogrzewania scentralizowanego

Czytaj za darmo! »

Polska charakteryzuje się ogromnym potencjałem pod względem poprawy efektywności wykorzystania energii. Oznacza to, że istnieje duża możliwość zredukowania zużycia energii przez stosowanie efektywniejszych systemów przekształceń energetycznych. Dotyczy to zarówno instalacji w budynkach, jak i sposobów dostarczania energii do tych instalacji, np. ogrzewanie scentralizowane lub indywidualne. [...]

Wskaźniki nieodnawialnej energii pierwotnej oraz emisji CO2 dla scentralizowanych i indywidualnych systemów zaopatrzenia w ciepło oraz ogrzewania budynków

Czytaj za darmo! »

W artykule COW nr 7-8/2008 "Wskaźniki energii pierwotnej dla ogrzewania scentralizowanego" przedstawiliśmy metodę obliczenia wskaźnika nieodnawialnej energii pierwotnej według niemieckiej metodyki DIN V 4701-10 [1]. Niniejszy artykuł został uzupełniony o informacje z metodyki zaproponowanej w projekcie EcoHeatCool [2] oraz ze standardu europejskiego PN-EN 15603:2008 (u) [3], m.in. wyznaczenie emisji CO2. Dodatkowo zostały zamieszczone przykłady obliczeń dla wybranych systemów zaopatrzenia w ciepło oraz ogrzewania budynków. POLSKI SEKTOR energetyczny charakteryzuje się wysokimi wskaźnikami emisji gazów cieplarnianych przypadających na jednostkę produkowanej energii. Dotyczy to zarówno sektora elektroenergetycznego, jak również scentralizowanych systemów zaopatrzenia w ciepło. [...]

Prawne, organizacyjne i ekonomiczne aspekty wykorzystania biopaliw stałych w ciepłownictwie

Czytaj za darmo! »

Biopaliwa stałe produkowane z biomasy należą do grupy najważniejszych źródeł energii. Energetyczne użytkowanie biopaliw stałych umożliwia Polsce osiągnięcie celów, jakimi są zwiększenie udziału odnawialnych źródeł w produkcji energii, zmniejszenie emisji zanieczyszczeń, w tym CO2, zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego oraz utworzenie wolnego rynku paliw i energii. Podejmowanie działań z[...]

 Strona 1