Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"MARIUSZ NIECIECKI"

Badanie pilotażowe parametrów powietrza w garażu Część 1. Wprowadzenie


  W artykule opisano wstępne badania parametrów powietrza wewnętrznego w garażach wielostanowiskowych. Pomiary wykonano w garażu pod pięciokondygnacyjnym budynkiem mieszkalnym zlokalizowanym w Warszawie. W budynku zastosowano rozwiązanie wentylacji wywiewnej mechanicznej, przy użyciu 4 sekcji zaopatrzonych w samodzielne wentylatory wyciągowe, zainstalowane na dachu budynku. Nawiew powietrza - grawitacyjny, prowadzony jest przy użyciu krat nawiewnych, zlokalizowanych w przegrodach budowlanych. Badanymi parametrami były: temperatura, wilgotność względna, stężenie dwutlenku węgla.BUDOWA dużych budynków mieszkalnych i użyteczności publicznej łączy się, z przyczyn praktycznych oraz zgodnie z wymaganiami prawa, z koniecznością uwzględnienia w takim obiekcie odpowiedniej liczby miejsc postojowych. Jednocześnie wskutek coraz powszechniejszego wykorzystywania samochodów, pomimo podejmowanych działań inwestycyjnych, deficyt miejsc parkowania stanowi stale narastający problem. Oczywiste walory garaży podziemnych to zmniejszenie liczby parkowanych pojazdów na ulicach, placach, podwórkach, a także wygoda właścicieli tych samochodów parkujących w miejscu bezpiecznym, dostępnym bezpośrednio z klatek schodowych. Problem parkowania pojazdów osobowych w wielu krajach został rozwiązany przez parkingi usytuowane na obrzeżach miast i zapewnienie dojeżdżającym dogodnego środka lokomocji do centrum lub przez budowę parkingów podziemnych w centrach handlowych, budynkach biurowych, teatrach, pod placami miejskimi, stadionami, ulicami, w nowo zbudowanych budynkach usługowych, a nawet w budynkach mieszkalnych. W Polsce, parkingi podziemne są na etapie rozwojowym. W samej tylko Warszawie istnieje kilkadziesiąt dużych parkingów podziemnych wielostanowiskowych oraz planowana jest budowa kilkunastu takich parkingów, m.in. pod placami: Bankowym, Teatralnym, Konstytucji, Defilad (PKiN), Powstańców Warszawy, Piłsudskiego, Trzech Krzyży, Grzybowskim, pod s[...]

Badanie pilotażowe parametrów powietrza w garażu Część 2. Badania


  W artykule opisano wstępne badania parametrów powietrza wewnętrznego w garażach wielostanowiskowych. Pomiary wykonano w garażu pod pięciokondygnacyjnym budynkiem mieszkalnym, zlokalizowanym w Warszawie. W budynku zastosowano rozwiązanie wentylacji wywiewnej mechanicznej, przy użyciu 4 sekcji zaopatrzonych w samodzielne wentylatory wyciągowe, zainstalowane na dachu budynku. Nawiew powietrza - grawitacyjny, prowadzony jest przy użyciu krat nawiewnych, zlokalizowanych w przegrodach budowlanych. Badanymi parametrami były: temperatura, wilgotność względna, stężenie dwutlenku węgla.W niniejszym artykule wykonano analizę jakości powietrza wentylacyjnego na przykładzie instalacji wentylacji mechanicznej garażu w budynku mieszkalnym "B2", w zespole zabudowy mieszkaniowej,przy ul. Malborskiej w Warszawie. Budynek ma 4 kondygnacje mieszkalne. Pod całym budynkiem znajduje się garaż. Garaż ma 36 miejsc postojowych (rys. 1). Garaż wyposażony jest w wentylację naturalną nawiewną oraz mechaniczną wyciągową. Dopływ powietrza zewnętrznego odbywa się przez 14 krat czerpalnych, zlokalizowanych w ścianie zewnętrznej garażu. Wyciąg realizowany jest przez 4 wentylatory wyciągowe, zlokalizowane na dachu budynku mieszkalnego. Zainstalowane są cztery wentylatory wyciągowe, ustawione na podstawach tłumiących na dachu. Instalacja wentylacji mechanicznej wyciągowej przewidziana jest za pomocą 18 kratek zlokalizowanych zarówno pod sufitem, jak i w dolnej strefie nad posadzką. Około 30% całkowitego strumienia powietrza wyciągane jest dołem. Instalacja sterowana jest automatycznie czujnikami na zawartość CO w powietrzu w garażu. 1.2. Obliczenie strumienia powietrza wyciąganego z garażu Obliczenie strumienia powietrza dla garażu: - zapotrzebowanie strumienia powietrza dla jednego samochodu wynosi L=100 m3/h. - całkowity strumień powietrza wynosi: Rys. 1. Badany garaż 348 CIEPŁOWNICTWO, OGRZEWNICTWO, WENTYLACJA 43/8 (2012) L = 36 m.p. · 100 m3/h =[...]

 Strona 1