Wyniki 1-10 spośród 25 dla zapytania: authorDesc:"BOGUCKI"

Gigabitowa łączność radiowa w paśmie E

Czytaj za darmo! »

Żyjemy w świecie cyfrowym. Podstawą wszelkiej komunikacji, począwszy od rozmów telefonicznym, poprzez osobistą pocztę elektroniczną i komercyjne transakcje elektroniczne, jest transmisja z wykorzystaniem sieci cyfrowych. Powszechny dostęp do sieci cyfrowej, która transmituje coraz większy strumień informacji, wymaga odpowiedniego zabezpieczenia przesyłanych danych. Tradycyjne systemy komunik[...]

Kierunki rozwoju techniki satelitarnej

Czytaj za darmo! »

Po umieszczeniu na orbicie okołoziemskiej pierwszego sztucznego satelity Ziemi w roku 1957 okazało się, że istnieją wielkie możliwości wykorzystania sztucznych satelitów Ziemi do wykonywania zadań o charakterze użytkowym, przede wszystkim w telekomunikacji, ale też w celu obserwacji środowiska. Wraz z pierwszymi użytecznymi systemami satelitarnymi z wczesnych lat sześćdziesiątych rozpoczęła [...]

Mechanizm powstawania oraz skutki zjawiska wielodrogowości w horyzontowych liniach radiowych

Czytaj za darmo! »

Stale rosnące zapotrzebowanie na transmisję danych wymaga od operatorów zastosowania rozwiązań, spełniających odpowiednie wymagania pod względem możliwości rozbudowy, dostarczania usług oraz zabezpieczenia zasobów sieci, umożliwiających bezawaryjną pracę. Obecnie struktura teleinformatyczna zmieniła się głównie dzięki środkom łączności bezprzewodowej.Wiąże się to z gwałtownym wzrostem ruchu internetowego oraz dalszym rozwojem sieci telekomunikacyjnej PSTN (Public Switched Telephone Network) i cyfrowej PLMN (Public Land Mobile Network), a także z umiarkowanym sukcesem sieci wąskopasmowej ISDN (Integrated Services Digital Network) zapewniając użytkownikowi możliwości transmisji cyfrowej od końca do końca Bardzo ważną rolę odgrywa poza tym konwergencja mediów, telekomunikacji i [...]

Systemy identyfikacji radiowej - technologiczna globalizacja

Czytaj za darmo! »

Fale radiowe zostały po raz pierwszy wykorzystane do identyfikacji obiektów podczas II Wojny Światowej. Radar miał za zadanie nie tylko wykrywać, ale również identyfikować swoje i obce samoloty. W celu umożliwienia takiej identyfikacji obiekty, które mają być wyróżnione, powinny mieć urządzenia odzewowe. Dzięki temu, pod wpływem impulsu sondującego nie tylko dają one sygnał echa, lecz również nadają odpowiednio zakodowane sygnały identyfikujące, które umożliwiają rozpoznanie wyróżnionego obiektu na podstawie jego zobrazowania na ekranie wskaźnika radarowego. Obecnie miniaturowe, odczytywane za pomocą fal radiowych mikrochipy do identyfikacji obiektów są powszechnie wykorzystywane w życiu codziennym. Znaczniki identyfikacji radiowej RFID (Radio Frequency IDentification) są wyko[...]

Ewolucja sieci telewizji kablowej


  Na początku istnienia telewizji, jej program był dostarczany do abonentów wyłącznie drogą radiową. Również obecnie jest to ciągle najpopularniejsza forma dostarczania programu telewizyjnego. Sygnał ze studia telewizyjnego jest wzmacniany, modulowany i dostarczany do nadajnika. Tam jest ponownie wzmacniany do wysokiego poziomu mocy, przesuwany w odpowiednie pasmo częstotliwości i z nadajnika emitowany w wolną przestrzeń z wykorzystaniem anteny. Z reguły jest to antena o charakterystyce dookolnej. Każdy z abonentów musi posiadać zewnętrzną antenę telewizyjną o odpowiedniej charakterystyce dla danego miejsca i usytuowania nadajnika, aby móc odbierać określony program. Wiąże się to z tym, że wszyscy abonenci muszą instalować z reguły takie same, dla danej lokalizacji anteny odbiorcze. Zrodziła się myśl, aby w budynkach wielomieszkaniowych wykorzystać jedną antenę dla obsługi wielu mieszkań. W ten sposób narodziła się idea antenowej instalacji zbiorowej (AIZ). Po kilku latach, przy znacznie większej liczbie programów i to zarówno naziemnych, jak i satelitarnych został rozbudowany system stacji głównej, aby mógł on obsługiwać znaczną liczbę abonentów. Powstała więc organizacja skupiająca pracowników technicznych i administracyjnych dla obsługi danej grupy odbiorców i tak zrodziła się sieć telewizji kablowej. Antenowa instalacja zbiorowa AIZ jest to system odbioru i rozprowadzania sygnałów radiodyfuzyjnych w budynkach mieszkalnych i użyteczności publicznej lub w grupach budynków sąsiadujących ze sobą. Do instalacji antenowej instalacji zbiorowej stosuje się identyczne anteny naziemne, jak w przypadku indywidualnej instalacji ze względu na ich profesjonalne wykonanie. W małych lub średnich budynkach o liczbie do około 200 gniazd potrzebny jest system z jednym wzmacniaczem. Na rysunku 1. przedstawiono antenową instalację zbiorową typu odgałęźnego, nieprzelotową. W instalacjach AIZ stosuj[...]

Telewizja cyfrowa - zarys zagadnienia


  Już za dwa lata, od czwartku 1 sierpnia 2013 r., będziemy oglądać telewizję wyłącznie w jakości cyfrowej. Pod warunkiem, że rządowi uda się rozwiać wątpliwości narosłe wokół strategii cyfryzacji. A jeszcze przed niespełna dwudziestu laty plany rozwoju TV europejskiej oparte były na technologii analogowej. Przykładowo, w tym czasie dla transmisji satelitarnych Europejska Unia Nadawców EBU (European Broadcasting Union) opracowała rodzinę standardów MAC (Multiplexed Analogue Components) tzw. telewizji o podwyższonej jakości, jako alternatywę dla systemów PAL i SCAM. Następnie w ramach projektu Eureka 95 pracowano na analogowym standardem HDTV. Był to projekt realizowany do 1996, głównie przez Unię Europejską. Amerykańska strategia opierała się od razu na technologii cyfrowej. Opracowano amerykański standard HDTV. Jednak również w Europie coraz powszechniejsza stawała się świadomość znaczenia telewizji cyfrowej. W 1992 roku z inicjatywy rządu niemieckiego powstała grupa nadawców i operatorów telekomunikacyjnych, która rok później przekształciła się w Europejski projekt DVB (Digital Video Broadcasting). Jest to konsorcjum o orientacji prorynkowej, w skład, którego wchodzą organizacje z publicznego i prywatnego sektora przemysłu telewizyjnego (ponad 200 członków z 30 krajów z całego świata). Zadaniem konsorcjum jest opracowanie projektów specyfikacji technicznej telewizji cyfrowej. Projekty przygotowywane przez DVB są później zatwierdzane przez dwa organy: Europejski Instytut Norm Telekomunikacyjnych ETSI (European Telecommunications Standards Institute) i CENELEC (Comite Europeen de Normalisation Electrotechnique, European Committee for Electrotechnical Standardization). Celem DVB jest opracowanie wytycznych związanych z cyfrowym kodowaniem źródłowym sygnałów wizji i dźwięku oraz multipleksowania. W pierwszych latach swego istnienia grupa DVB opracowała specyfikacje dla wszystkich systemów dystrybucji TV cyfrowej, z początku dl[...]

 Strona 1  Następna strona »