Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"RYSZARD KORBUTOWICZ"

Wyznaczanie naprężeń w strukturach epitaksjalnych GaN

Czytaj za darmo! »

Jednym z głównych problemów w kryształach azotku galu są naprężenia.Występują one niezależnie od faktu, czy GaN jest kryształem objętościowym czy też kryształem powierzchniowym (strukturą epitaksjalną). Kryształu powierzchniowe GaN są w sposób szczególny poddawane naprężeniom ze względu na brak podłoży wykonanych z kryształu macierzystego - ciągle konieczne jest używanie podłoży alternatywnych [1,2]. Korzystanie takich podłoży, niezależnie od stosowanej techniki krystalizacji powierzchniowej, powoduje generowanie naprężeń rozciągających lub ściskających, które często rozładowują się tworząc defekty w warstwach krystalicznych. Generacja naprężeń wynika z istniejącej różnicy parametrów sieciowych epitaksjalnego podłoża alternatywnego i krystalizującej warstwy GaN (czasem nawet 2[...]

 Strona 1