Wyniki 1-5 spośród 5 dla zapytania: authorDesc:"ANDRZEJ W. MITAS"

Biometria a podpis elektroniczny - studium stosowalności

Czytaj za darmo! »

Akt składania podpisu w jego ustawowo określonej wersji elektronicznej jest jeszcze czynnością niecodzienną. Ważne dokumenty, wiążące w życiowym wymiarze, podpisuje się w dalszym ciągu przeważnie odręcznie w obecności wiarygodnego męża stanu, będącego osobą o wysokim stopniu społecznego zaufania. Procedura złożenia uwierzytelniającego znaku na dokumencie wysokiej rangi jest w takim ujęciu i[...]

Biometryczne wzmacnianie podpisu cyfrowego - techniczne aspekty zastosowań

Czytaj za darmo! »

Zagadnienie podpisu elektronicznego stanowi jeden z wielu istotnych problemów badawczo-wdrożeniowych. Z jednej strony do dyspozycji jest uznany przez naukowców algorytm kodowania, skuteczny zarówno w założeniach, jak i w praktyce technik kryptograficznych. Podstawę formalno-prawną używania bezpiecznego podpisu elektronicznego stanowi ustawa o podpisie elektronicznym [23], gwarantująca wiaryg[...]

Technologie informacyjne w predykcji pogodowych zagrożeń w ruchu drogowym


  Systemy ochrony pogodowej stają się nierozłącznym elementem infrastruktury drogowej. Ten stan rzeczy wymuszony jest przez wielomilionowe straty oraz ofiary śmiertelne będące skutkiem wpływu pogody na ruch drogowy. Dla przykładu wystarczy wymienić tu wielo-pojazdowe kolizje na oblodzonej nawierzchni oraz pogodowe uszkodzenia infrastruktury drogowej. Obecnie realizowanych jest wiele projektów dla prognozy i predykcji zagrożeń na drogach o zasięgu punktowym, a także regionalnym lub globalnym - w skali całego kraju. Artykuł prezentuje wspólne elementy tych systemów, propozycję integracji systemu ochrony pogodowej oraz wyniki prac wstępnych. Metody prognozowania pogody Tradycyjne prognozowanie pogody realizowane jest poprzez długotrwałe nanoszenie na mapy synoptyczne pomiarów, które odpowiadają za ilość opadów, siłę i kierunek wiatru oraz wartości temperatur. Opracowana w ten sposób mapa jest podstawą do prognozowania warunków atmosferycznych przez synoptyków. Ich doświadczenie wpływa na poprawność prognozy oraz jej powtarzalność. Matematyczny model różniczkowy Przy tworzeniu numerycznej prognozy pogody wykorzystuje się komputery dużej mocy. Obliczenia pogodowe opierają się na skomplikowanych równaniach opisujących sposób zachowania się atmosfery. Stan atmosfery opisany jest równaniami różniczkowymi - układem równań nieliniowych [1]. Podstawowy układ równań zawierający zasadę zachowania pędu, zasadę zachowania energii oraz równanie ciągłości, uzupełniony równaniem konstytutywnym (np. równaniem gazu doskonałego dla powietrza) nosi nazwę "równań pierwotnych" lub równań Naviera-Stokesa (1)): (1) Pierwszą pracę z algorytmem predykcyjnym dla systemów opartych o równania nieliniowe (różniczkowe) opublikowali Mayne i Michalska: Receding Horizon Control of Non-linear Systems w roku 1990. Obszerne omówienie algorytmów predykcyjnych dla liniowych i nieliniowych systemów dyskretnych w czasie zaproponowali kolejno Kwon i Han (w 2005 roku)[...]

Interakcja tkanek człowieka ze światłem widzialnym jako biometria


  Biometrics is increasingly being used to control access to specific areas and authorize certain resource for users. With its use, we can verify whether a person is the one he claims to be and determine this person identity (by selecting the most similar set of features of a given data set). In the broadest sense, biometrics can be divided into physiological biometrics (based on physiological characteristics of human) and behavioral biometrics (related to the human behavior) [1]. Since the physiological characteristics are visible without special tools, people were involved in that part of biometrics for many years and have acquired wealth of knowledge about it. Physiological biometrics is easy to acquisition and analyze using a simple hardware and what is more, it has a much greater distinctiveness than behavioral biometrics. Therefore, the identification and verification of the identity is more often carried out by analysis of physiological characteristics [3, 6]. The most popular method to verify the person identity is a fingerprint. This technique involves taking the fingerprint, its analysis and determination of characteristic fragments - minutiae. This method is very easy to implement, but it is sensitive to the position of the finger and its contamination [4]. To verify access to the premises a face recognition is often used. In order to accomplish this task fields of image processing, computer vision, computer graphics, pattern recognition, neural networks, and psychology are combined. The correctness of the algorithm depends on the lighting, the position of the person being tested, as well as facial expressions [2, 7]. Another widely known method of identifying is iris biometrics. The analysis begins by finding the image area where the eye is, then determined the iris field and extracted its particular characteristics [8]. These popularized biometric identification methods are not completely immune to fraud. They are [...]

Elektroniczne narzędzia pomiarowe w transporcie - wagi preselekcyjne


  Transport drogowy ma kluczowe znaczenie w dzisiejszym świecie. Układ komunikacyjny jest niezwykle ważnym czynnikiem rozwoju we wszystkich aspektach życia społecznego, a przede wszystkim ekonomicznego. Każdy człowiek jest uzależniony od dostępności i jakości sieci drogowej. Możliwość dojazdu samochodów dostawczych jest podstawowym czynnikiem determinującym lokalizację zakładów przemysłowych, natomiast szybki dojazd do pracy czy do sklepu jest niejednokrotnie elementem decydującym o wyborze miejsca zamieszkania. Problemy transportowe, znamienne dla społeczeństw wysoko rozwiniętych, implikują poważne zaangażowanie środków elektronicznych i narzędzi informatycznych. Przykładem może być system elektronicznego poboru opłat w naszym kraju. Codzienna praktyka wykazuje oczywiście kolejne, nieuniknione słabe punkty, których eliminacja prowadzi do usprawnienia działania. Niemniej jednak zastosowanie specjalistycznych rozwiązań układów i urządzeń elektronicznych wydaje się być jednym ze sposobów wielkoobszarowego monitoringu realnej sytuacji drogowej w czasie rzeczywistym. Wysokozaszumione sygnały z czujników pomiarowych mogą być przetwarzane sprzętowo, co zazwyczaj pociąga za sobą znaczące nakłady finansowe, zwielokrotniane na poszczególne aplikacje. Alternatywnym sposobem rozwiązania tego problemu jest opracowanie i wdrożenie odpowiednich algorytmów ekstrakcji sygnałów użytecznych i wyznaczania poszukiwanych parametrów. Dynamiczny rozwój transportu drogowego w przeciągu ostatnich 20 lat w Polsce spowodował znaczny wzrost liczby użytkowników, nieadekwatny do postępów w rozwoju sieci drogowej. Wzrost ten dotyczy zarówno użytkowników pojazdów osobowych, jak i samochodów ciężarowych. Masa pojazdów w wielu przypadkach przekracza dopuszczalne obciążania dla danej klasy pojazdu, a przede wszystkim, w przypadku pojazdów ciężarowym, dopuszczalny nacisk osi na nawierzchnię danej drogi. Program badawczy LTPP (Long Term Pavement Performance) pr[...]

 Strona 1