Wyniki 1-4 spośród 4 dla zapytania: authorDesc:"BRONISŁAW SUSŁA"

Nanometrologia na przykładzie badań powierzchni HOPG (0001) i Au (111) za pomocą STM

Czytaj za darmo! »

Badania cienkich warstw złota w skali nanometrowej mają znaczenie ze względu na zastosowania w nanotechnologii, np. jako elektrody [1]. Niebywały rozwój tej dziedziny jest związany z możliwościami nowych narzędzi, jakimi są skaningowe mikroskopy tunelowe. Pozwalają one zmieniać ułożenie atomów [2, 3], modyfikować strukturę powierzchni [4-6], a tym samym przekształcać lokalne właściwości elek[...]

Conductance Quantization in Nb-Ti/Cu Alloys and BiSrCaCuO/PbAg Superconducting Tapes

Czytaj za darmo! »

Kwantowanie przewodności elektrycznej w nanodrutach NbTi/Cu oraz w związkach BiSrCaCuO/PbAg zostało zaobserwowane w nanozłączach formowanych dynamicznie. Pomiary kwantowania przewodności wykonano w temperaturze pokojowej oraz pod ciśnieniem atmosferycznym. Analizę przewodności jednowymiarowych drutów przeprowadzono stosując teorię Landauera.(Kwantowanie przewodności elektrycznej w stopach NbTi/Cu oraz w taśmach nadprzewodzących BiSrCaCuO/PbAg) Abstract. We present experimental results on the single - atom conductance in point contact at room temperature and in air. Quantum steps of NbTi/Cu - NbTi/Cu filament or BiSrCaCuO/PbAg-BiSrCaCuO/PbAg tapes were observed in nanocontacts formed dynamically. The striking features of these nanocontacts are presented in term of the Landauer theory. Słowa kluczowe: Kwantowanie przewodności elektrycznej, transport balistyczny, nanokontakt, materiały nadprzewodzące. Key words: Single-atom conductance, ballistic electron transport, nanocontact, superconducting materials. Introduction The first microscopic model of electric conduction was proposed by P. Drude in 1900 and developed by H. A. Lorentz about 1909. This model successfully predicts Ohm’s law and relates the resistivity of conductors to the mean speed v and the mean free path λ of the ideal electron gas within the conductor. However, when v (calculated from Maxwell-Boltzmann distribution) and λ are interpreted classically, there is a disagreement between the calculated and measured values of the resistivity, and a similar disagreement between the predicted and observed temperature dependence. Thus, the classical theory fails to adequatel[...]

Transport elektronów przez nanozłącza formowane pomiędzy ostrzem ze złota i ferromagnetyczną nanostrukturą wielowarstwową (Ni80Fe20/Au/Co/Au)N


  Pierwsze prace eksperymentalne opisujące zjawisko kwantowania przewodności elektrycznej w dwuwymiarowym gazie elektronów ukazały się ponad dwadzieścia lat temu w 1988 r. [1, 2]. Od tego czasu zjawisko to wzbudzało duże zainteresowanie naukowców na całym świecie. Kwantowanie przewodności elektrycznej zaobserwowano również w nanozłączach formowania z metali za pomocą skaningowego mikroskopu tunelowego [3, 4] oraz techniki MCBJ (ang. Mechanically Controllable Break Junction) [5]. W 1995 roku pokazano, że możliwa jest obserwacja skokowych zmian przewodności elektrycznej w nanozłączach powstającymi pomiędzy zderzającymi się drutami makroskopowymi [6]. Szczególnie ta praca zasługuje na dużą uwagę gdyż udowadnia, że do obserwacji kwantowania przewodności nie jest potrzebna kosztowna aparatura (STM, MCBJ), czy ultraniskie temperatury rzędu pojedynczych kelwinów. We wczesnych badaniach uznawano, że skokowe zmiany przewodności obserwowane na przebiegach czasowych są wystarczające do potwierdzenia efektu kwantowania przewodności w badanym materiale [4, 7, 8, 9]. Wielu autorów za dowód kwantowania przewodności uznaje występujące na histogramach przewodności maksima lokalne dla wartości 1G0, 2G0 i 3G0 [10-14]. Rozważania teoretyczne pokazują jednak, że maksima histogramów nie wynikają tylko z efektu kwantowania przewodności, ale także z mechanicznych właściwości rozciąganych nanozłączy [15]. Eksperyment Podobnie jak w pracach [6, 12, 13, 14], tak w naszym przypadku pomiary wykonywane były w temperaturze pokojowej i otoczeniu powietrza atmosferycznego. Zmiany przewodności w funkcji czasu (przebiegi czasowe) rejestrowano za pomocą oscyloskopu cyfrowego. Całość układu sterowana była za pomocą komputera z odpowiednim oprogramowaniem, umożliwiającym zapis przebiegów czasowych i na ich podstawie wyznaczanie histogramów przewodności. Do obser[...]

 Strona 1