Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Ireneusz Rąkoski"

Bakterie rodzaju Legionella w instalacjach wodnych, wentylacyjnych, klimatyzacyjnych i chłodniczych


  Przedstawiono wybrane zagadnienia związane z bakteriami z rodziny Legionella pneumophila. Ponieważ bakterie te powodują choroby zagrażające zdrowiu i życiu ludzkiemu, istotna jest wiedza na temat potencjalnego ich rozwoju w instalacjach służących do zapewnienia komfortu cieplnego. W artykule skoncentrowano się na zagrożeniach wynikających ze stworzenia, często nieświadomie, warunków sprzyjających rozwojowi tych bakterii w instalacjach: wodnych, wentylacyjnych, klimatyzacyjnych i do odzysku ciepła (w obiegach chłodniczych). Słowa kluczowe: Legionella pneumophila w instalacjach wodnych, wentylacyjnych, klimatyzacyjnych i chłodniczych. BACTERIA Legionella FAMILY IN WATER, VENTILATION, AIR-CONDITIONING AND REFRIGERATING INSTALLATIONS Some chosen issues connected with the bacteria of Legionella pneumophila family are presented. Since these cause serious of fatal diseases in humans - it is essential to know their potential growth in interior installations designed to ensure thermal comfort. The focus is on the hazards resulting from the creation, often unwittingly, of favourable conditions for bacteria growth in: water, ventilation, air-conditioning and heat recovery installations (used in refrigeration cycles). Key words: Legionella pneumophila in: water, ventilation, air-conditioning and refrigerating installations. Wstęp W artykule omówiono problemy związane z chorobami wywołanymi przez bakterie Legionella pneumophila, tj. sposoby zainfekowania, ryzyko infekcji, objawy choroby, zapobieganie. Następnie przedstawiono, w wymienionych w tytule instalacjach, miejsca szczególnie narażone na występowanie i szybki rozwój szczepów bakterii rodzaju Legionella. Ma to na celu pokazanie, że szybki rozwój technologii sprzyja zwiększeniu ryzyka rozwoju patogenów - zagrażających zdrowiu i życiu ludzkiemu. Niekoniecznie nowe pomysły, np. z zakresu tak modnego dziś odzysku ciepła z instalacji, nie wsparte przemyślanymi rozwiązaniami technicznymi [...]

 Strona 1