Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"Tadeusz Szymczak"

Wybrane projekty próbek stosowanych w badaniach właściwości mechanicznych materiałów


  Postęp w wielu gałęziach przemysłu determinuje konieczność wykonywania zaawansowanych badań, które powinny być zaprojektowane w taki sposób, aby precyzyjnie określać właściwości mechaniczne materiałów, a w szczególności nowo wytworzonych i przyczyniać się w ten sposób do właściwego prognozowania bezpiecznej eksploatacji elementu, na który zostały wykorzystane. Przykładem gałęzi przemysłu, w której obserwuje się obecnie znaczny rozwój jest na przykład lotnictwo. W przemyśle tym wyróżnia się konstrukcje samolotów pasażerskich: Boeing 787 (Dreamliner) oraz Airbus A350 XWD charakteryzujące się użyciem nowoczesnych materiałów kompozytowych w ilości 50% [23],[24]. Również w przemyśle samochodowym stosuje się nowe materiały, jak na przykład kompozyty AlSi8Cu3 [25] - stosowane na koła zębate skrzyń biegów bądź AlSi7 MgCu0.5 [22] - przeznaczony na karoserie samochodowe. Podobnie jak dla materiałów już używanych, tak i w przypadku nowo wytworzonych wymagane jest w szczególności prowadzenie badań w złożonym stanie naprężenia, które wykonuje się na próbkach rurkowych bądź krzyżowych. W przypadku gdy objętość reprezentatywnego materiału jest niewystarczająca wskazane jest stosowanie techniki z wykorzystaniem minipróbek, które są kilkakrotnie mniejsze od próbek o wymiarach standardowych. W pracy zaprezentowano wybrane problemy techniki badawczej w złożonym stanie naprężenia realizowanego na próbkach rurkowych bądź krzyżowych oraz omówiono szczegóły dotyczące próbek w klasie mini. 2. Cienkościenne próbki rurkowe stosowane w badaniach w złożonym stanie naprężenia Prowadzenie badań w złożonym stanie naprężenia przez obciążanie próbki kombinacją siły rozciągającej (ściskającej) i momentem skręcającym lub siłą rozciągającą (ściskającą) i ciśnieniem wewnętrznym wymaga wykorzystywania na przykład cienkościennych próbek rurkowych. Przed przystąpieniem do eksperymentu istotnym zagadnieniem jest dobór odpowiednich wymiarów poprzecznych bazy pomiaro[...]

Metoda cyfrowej korelacji obrazu w badaniach materiałów i elementów DOI:


  Streszczenie W pracy omówiono technike cyfrowej korelacji obrazu (DIC) przeznaczona do bezkontaktowego okreslania rozkładów składowych przemieszczenia i na ich podstawie obliczania składowych odkształcenia oraz naprezenia. Umozliwia ona równiez wyznaczanie parametrów kinematycznych obiektów inzynierskich w postaci predkosci i przyspieszenia, które okreslane sa metoda rózniczkowania po czasie zarejestrowanych wartosci składowych przemieszczenia. Zaprezentowano polowe zmiany rozkładów odkształcenia wzdłuznego oraz rozkładów składowych głównych odkształcenia podczas rozciagania stali konstrukcyjnej, które monitorowano az do chwili zniszczenia materiału. Przedstawiono wyniki próby porównawczej, w której jednoczesnie stosowano ekstensometr oraz system DIC. Dodatkowo zaprezentowano rezultaty prób stanowiskowych mechanicznego elementu sprzegajacego przeprowadzonych przy uzyciu systemu pomiarów cyfrowych w warunkach oddziaływania cyklicznie zmiennego obciazenia.1. Wprowadzenie Okreslanie zachowania materiałów oraz elementów konstrukcyjnych w warunkach róznego rodzaju obciazenia wymaga wykorzystywania odpowiedniej aparatury badawczej. Współczesnie stosowane sa w takich testach zarówno maszyny wytrzymałosciowe, róznego typu czujniki, jak i bezkontaktowe urzadzenia do pomiaru przemieszczenia wzglednie odkształcenia. O ile dwie pierwsze wymienione pozycje aparatury badawczej sa bardzo szeroko rozpowszechnione, o tyle jednak trzecia z nich ciagle jest jeszcze na etapie wprowadzania do uzytkowania w laboratoriach naszego kraju. Chodzi tu przede wszystkim o zintegrowane optyczne systemy pomiarowe, jak na przykład: system cyfrowej korelacji obrazu (DIC - Digital Image Correlation) lub system elektronicznej interferometrii plamkowej (ESPI - Electronic Speckle Pattern Interferometry). W porównaniu do czujników/urzadzen zapewniajacych bezposredni kontakt z obiektem badawczym wykorzystywanie systemów bezkontaktowych wymaga przed przystap[...]

 Strona 1