Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"P. Charvát"

Badania efektywności pasywnego chłodzenia realizowanego przez wykorzystanie materiałów zmieniających fazę w budynkach o lekkiej konstrukcji


  Prezentowany artykuł pierwotnie został zaprezentowany jako referat w czasie 9. Konferencji IIR na temat "Materiały Zmieniające Fazę i Lód Binarny dla Chłodnictwa i Klimatyzacji", która odbyła się w Sofii w Bułgarii w dniach od 29 września do 1 października 2010 roku. Chłodzenie pasywne z magazynowaniem energii cieplnej w materiałach zmiennofazowych (PCM) jest bardzo efektywnym sposobem poprawy stabilności cieplnej pomieszczeń w budynkach o lekkiej konstrukcji. Materiały PCM wykorzystywane jako magazyn energii w postaci utajonego ciepła mogą absorbować (pochłaniać) obciążenie chłodnicze budynku w ciągu dnia i w ten sposób poprawiać komfort cieplny w pomieszczeniu lub budynku. Lecz efektywność i sprawność tego rodzaju pasywnego chłodzenia zależy istotnie od strumieni cieplnych przekazywanych pomiędzy środowiskiem otaczającym a materiałem magazynującym energię cieplną. Uwalnianie i wyprowadzanie magazynowanej energii jest realizowane zwykle w nocy. Jednakże, często latem temperatura powietrza zewnętrznego jest za wysoka do aktywacji medium magazynującego energię cieplną. Z tego powodu koniecznym jest użycie odpowiedniego rodzaju wentylacji w nocy. Celem przeprowadzenia badań porównawczych zbudowano dwa pomieszczenia testowe do analizy efektywności chłodzenia pasywnego z użyciem materiałów PCM. Jedno z tych pomieszczeń ma ogólnie stosowaną obudowę z konstrukcji lekkich, drugie natomiast ma wkomponowane w strukturę budowlaną materiały podlegające przemianom fazowym. Artykuł niniejszy obejmuje i prezentuje rezultaty doświadczeń przeprowadzonych w tych pomieszczeniach i możliwości uaktywnienia materiałów PCM w celu efektywnego chłodzenia pasywnego. I. Stabilność cieplna środowiska wewnętrznego Stosowane rozwiązania techniczne mające zapewnić dobry klimat w pomieszczeniach wewnętrznych budynków biurowych często dają powody do uskarżania się przez pracowników biur na wiele odmian dyskomfortu, braku satysfakcji i pr[...]

 Strona 1