Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Jacek Jarosiński"

Kotły płomienicowo-płomieniówkowe - plan spawania oraz kontroli i badań


  W artykule przedstawiono przykładowy plan spawania kotła płomienicowo- płomieniówkowego. Omówiono wymagania projektowe. Szczegółowo przedstawiono instrukcję dotyczącą technologii wykonania kotła. Przedstawiono sposób postępowania na wszystkich etapach spawania kotła płomienicowo-płomieniówkowego. Omówiono zakres kontroli przed, w trakcie i po spawaniu. Zaprezentowano przykłady książki spawania. Wstęp W ostatnich latach XX wieku w ciepłownictwie lokalnym i przemysłowym zaczęto wprowadzać na szeroką skalę kotły płomienicowo-płomieniówkowe opalane gazem ziemnym (GZ 35, GZ 50), olejem opałowym oraz ciekłym gazem propan-butan. Kotły o mocy od kilkudziesięciu kilowatów do kilkudziesięciu megawatów charakteryzują się dużą sprawnością i niezawodnością. Najczęściej konstruowane są jako kotły trójciągowe zarówno wodne, jak i parowe na parę nasyconą i przegrzaną. Komora spalania jako płomienica ma krawędzie zawijane na gorąco i wyżarzane. Jest ona wyposażona w połączenia omega kompensujące wydłużenia i skurcze temperaturowe. Komora zwrotna oraz wszystkie powierzchnie stykające się ze spalinami są całkowicie chłodzone wodą. Płomieniówki, które tworzą drugi i trzeci ciąg kotła są przyspawane do den sitowych. Zastosowanie zawirowywaczy w płomieniówkach intensyfikuje wymianę ciepła (większy współczynnik przekazywania ciepła od spalin do ścianki płomieniówki). Spaliny wypływające z płomienicy w tylnej komorze nawrotnej skierowane do drugiego ciągu utworzonego z płomieniówek, następnie przez przednią komorę nawrotną do trzeciego ciągu, kanału spalinowego i komina. Zarówno w przedniej, jak i w tylnej komorze zwrotnej istnieje dostęp do ścian sitowych w celu czyszczenia i konserwacji. Płyta mocowania palnika, wyłożona ceramiką, jest jedyną częścią kotła, która zużywa się szybciej niż pozostałe jego elementy. Kotły typu E opalane są węglem kamiennym za pomocą rusztu bądź olejem opałowym, gazem bądź obydwoma paliwami jednocześnie. Są kotłami paro[...]

 Strona 1