Wyniki 1-4 spośród 4 dla zapytania: authorDesc:"MATEUSZ MAZUR"

Anteny i systemy antenowe opracowane w PIT S.A. Gdańsk


  Prace badawczo-rozwojowe prowadzone w Gdańskiej Filii PIT S.A., dawniej w oddziale PIT w Gdańsku dotyczą między innymi systemów antenowych. Doświadczenie zawodowe pracowników oraz doskonałe zaplecze techniczne pozwoliło opracować wiele różnych konstrukcji prototypowych oraz modelowych, docelowo przeznaczonych głównie dla stacji radarowych osadzonych na platformach stałych oraz mobilnych. Do realizacji zadań projektowych niezbędne jest odpowiednie wyposażenie laboratoryjne. Filia w Gdańsku posiada minimum trzy wektorowe analizatory sieci pracujące w pasmie do 40 GHz, a także generatory i analizatory widma. Bardzo ważnym elementem jest poligon antenowy pozwalający na pomiary charakterystyk antenowych, zysku oraz parametrów polaryzacyjnych anten (rys. 1). Filia w Gdańsku posiada [...]

Mikrofalowe układy ferrytowe w PIT SA - stan obecny i perspektywy rozwoju

Czytaj za darmo! »

W 2000 roku w czasie obrad XV. Międzynarodowej Konferencji Ferrytów Mikrofalowych (ICMF’2000), która odbyła się w Rydzynie koło Poznania, prezentowano wyniki prac prowadzonych w PIT nad mikrofalowymi materiałami ferrytowymi oraz opracowanymi z ich wykorzystaniem podzespołami [1]. Po ośmiu latach można stwierdzić, że zapotrzebowanie na mikrofalowe układy ferrytowe wciąż istnieje, przy c[...]

Możliwości weryfikacji parametrów elektrycznych planarnych szyków antenowych stosowanych w radarach przy wykorzystaniu skanera do pomiaru charakterystyk antenowych w polu bliskim


  Obecnie coraz większe znaczenie w technice radarowej mają anteny z elektronicznie formowaną i sterowaną wiązką. Rozwiązanie takie, choć zwykle bardzo zaawansowane technologicznie i droższe w porównaniu do anten sterowanych częściowo lub całkowicie mechanicznie posiada wiele korzystnych cech, takich jak np. możliwość bezzwłocznego skierowania wiązki głównej na dowolnie wybrany kierunek. Zapewnia to lepsze parametry wykrywania i śledzenia wielu celów [1], wykorzystywane jest również np. w ECCM do minimalizacji emisji na wybranych kierunkach [5]. Badanie tego typu anten związane jest zwykle z koniecznością rozwiązania wielu problemów technicznych, które implikowane są zarówno przez sam stopień złożoności anteny, jak również wykorzystane metody pomiarów i testowania. Dla pomiarów wykonywanych na zewnętrznych stanowiskach pomiarowych w tzw. Polu dalekim konieczne jest zapewnienie odpowiedniej długości bazy pomiarowej, która korzystnie powinna być znacznie większa niż odległość graniczna dla strefy dalekiej [2] definiowana za pomocą wzoru: , (1) gdzie: D - wymiar apertury, a λ - długość fali e-m. W trakcie wykonywania pomiarów mogą wystąpić zakłócenia zewnętrzne i szumy o różnym charakterze. Wykorzystanie metod statystycznych pozwala zminimalizować ich wpływ, jednak wymaga to pozyskania większej ilości próbek pomiarowych, co wydłuża czas pomiaru. Należy zadbać o zachowanie stacjonarności środowiska pomiarowego w czasie trwania pomiarów gdyż zmiany temperatury, czy wilgotności są jedną z przyczyn powstawania błędów pomiarowych. Dla dużych, ciężkich anten radarowych problemem może być ich mocowanie i dokładne pozycjonowanie. Wykorzystanie skanera do pomiaru charakterystyk antenowych w strefie bliskiej pozwala rozwiązać szereg z tych problemów [6]. Budowa i funkcjonalność skanera W ramach projektu "Lider II" zaprojektowano i wykonano skaner służący do wykonania pomiarów rozkładu pola w aperturze an- λ D R 2 2 = teny pla[...]

Modelling and evaluation of bistatic radar systems' capabilities


  With increasing number of aircrafts in space, air traffic safety relies highly on the effectiveness of air surveillance sensors and systems supporting Air Traffic Control/Management (ATC/ATM) operations. Detailed and reliable information about flight parameters of all objects located in the supervised airspace area should be available unconditionally. Surveillance sensors and systems collecting information about flying targets’ parameters can be divided into [1] cooperative (requiring cooperation from the aircraft) and noncooperative (without cooperation from the aircraft). Cooperative methods include: radio communication systems, data transmission systems of aircraft flight parameters (e.g. ADSB - Automatic Dependent Surveillance - Broadcast) and Secondary Surveillance Radars (SSR). An effective and widely used class of surveillance sensors for obtaining information on flying targets in a non-cooperative manner are Primary Surveillance Radars (PSR). In this paper a problem of using bistatic radars in the ATC system is discussed. In simple terms, bistatic radar is a radar where transmitter (and the transmitting antenna) and receiver (and receiving antenna) are geographically separated. The concept of bistatic radar was formulated in the beginning of radar history [1-3] and was originally aimed at solving the problem of crosstalk between the transmitter and receiver by spatially separating transmitting and receiving antennas. On the other hand, monostatic radars are characterised by a simple structure, are easier to utilize and service, and do not require additional technical means to ensure synchronization and communication between the transmitter and the receiver. Therefore, after solving the problem of transmitter and receiver separation in a single device, the monostatic radar technology became dominating, while bistatic radar concept was left unused for many years. The renaissance of bistatic radars in recent years r[...]

 Strona 1