Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"J. Kruk"

Zastosowanie technik immunoenzymatycznych i mikrofluidycznych do amperometrycznego oznaczania stężenia białka C-reaktywnego

Czytaj za darmo! »

Od czasu odkrycia (1930 r.) i wykrystalizowania (1947 r.) białka C-reaktywnego (CRP) stale wzrasta jego rola w diagnostyce medycznej, jako czynnika pozwalającego prognozować możliwość wystąpienia zawału serca, wykryć stan zapalny i nekrozę oraz ocenić ryzyko i dynamikę rozwoju choroby. Białko CRP jest niespecyficznym białkiem ostrej fazy i jednym z najlepszych niespecyficznych markerów wielu stanów zapalnych. Jak wskazują wytyczne European Society of Cardiology z 2005 roku, pożądane są dokładne i szybkie testy do oznaczeń tego białka. Cząsteczki CRP mają masę ~120 kDa i są pentametrami, składają się z 5 identycznych podjednostek o masie cząsteczkowej ~21 kDa (rys. 1). Są one syntetyzowane w hepatocytach w odpowiedzi na podwyższony poziom interleukiny-6 (IL-6) i są obecne w wą[...]

 Strona 1