Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"DRZENIECKA-OSIADACZ"

Symulacja gęstości promieniowania słonecznego na podstawie aktynometrycznych danych pomiarowych

Czytaj za darmo! »

Opisano sposób prowadzenia pomiarów aktynometrycznych oraz specyfikę osiąganych gęstości promieniowania. Zestawiając wzory opisujące gęstość promieniowania słonecznego zbudowano model numeryczny, a następnie program obliczeniowy SOLARSYM. Wartości obliczane za pomocą programu skorygowano do wartości pomiarowych dla dostępnych danych aktynometrycznych Wrocławia i danych literaturowych dla Wa[...]

 Strona 1