Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Tadeusz Kaczor"

Spawanie zbiorników ciśnieniowych - zapewnienie jakości produkcji


  Przedstawiono przykładowy plan spawania zbiornika ciśnieniowego. W planie odniesiono się do wymagań przepisów Urzędu Dozoru Technicznego w zakresie materiałów podstawowych i dodatkowych do spawania, uprawnień personelu nadzoru spawalniczego, spawaczy oraz personelu kontroli i badań. Przedstawiono sposób postępowania na wszystkich etapach spawania zbiornika ciśnieniowego. Omówiono zakres kontroli przed, w trakcie i po spawaniu. Wstęp Zapewnienie wymaganej jakości oraz powtarzalności wykonania wyrobów spawanych, a zwłaszcza tak odpowiedzialnych jak zbiorniki ciśnieniowe wymaga między innymi opracowania planów spawania. Plany spawania wymagane są przez normę PN-EN ISO 3834-2 [1]. Celem tej publikacji jest przedstawienie przykładowego planu spawania zbiornika ciśnieniowego podlegającemu odbiorowi Urzędu Dozoru Technicznego. Wymagania projektowe dla zbiorników ciśnieniowych Producent, projektując proste zbiorniki ciśnieniowe, określa ich zastosowanie, przyjmując: a) najniższą temperaturę roboczą, Tmin; b) najwyższą temperaturę roboczą, Tmax; c) najwyższe ciśnienie robocze, PS. W przypadku przyjęcia najniższej temperatury roboczej wyższej niż -10°C, wymagania jakościowe w stosunku do materiałów powinny być spełnione w temperaturze -10°C. Producent, projektując proste zbiorniki ciśnieniowe, powinien zapewnić: a) możliwość oględzin ich wnętrza oraz odwadniania, b) zachowanie właściwości wytrzymałościowych przez okres ich użytkowania, zgodnie z zamierzonym przeznaczeniem, c) odpowiednie zabezpieczenie przed korozją, z uwzględnieniem przewidywanego zastosowania tych zbiorników. Producent powinien zapewnić także, aby w przewidywanych warunkach użytkowania: a) proste zbiorniki ciśnieniowe nie były poddawane naprężeniom wpływającym niekorzystnie na ich bezpieczną pracę; b) ciśnienie wewnątrz prostych zbiorników ciśnieniowych nie może przekraczać trwale najwyższego ciśnienia roboczego; dopuszcza się chwilowe przekroczenie najwyższego [...]

 Strona 1