Wyniki 1-4 spośród 4 dla zapytania: authorDesc:"GRZEGORZ MISZTAL"

Budynki hybrydowe elementami sieci typu Smart Grid


  W artykule omówiono uwarunkowania budynków hybrydowych oraz potencjał oszczędności energetycznych w obiektach budowlanych. Przedstawiono wariantowe źródła energii możliwe do stosowania w różnych konfiguracjach w energooszczędnych budynkach hybrydowych, ze wskazaniem korzyści ekonomicznych. Budynki hybrydowe, jako elastyczne pod względem zapotrzebowania na energię, przy niskim jej zużyciu, mogą stanowić doskonale pasujące węzły inteligentnych sieci elektroenergetycznych określanych jako "smart grid".INWESTORZY nowych obiektów budowlanych, jak i remontowanych, przyszli właściciele mieszkań, a szczególnie budynków, na pewno spotkali się już z takimi pojęciami jak budynek energooszczędny, niskoenergetyczny, pasywny lub nawet zero energetyczny, dzisiaj można mówić już o budynkach hybrydowych. Działania zmierzające do zmniejszenia zapotrzebowania na paliwa, przetwarzanego na energię, można prześledzić łatwo na przykładzie motoryzacji, gdzie początkowo wprowadzano samochody o mniejszych gabarytach (lżejsze) i małolitrażowe, czyli o małych pojemnościach silników (polski klasyczny przykład to Fiat 126p). Od pewnego czasu spotykamy się z tak zwanym downsizingiem, czyli zmniejszaniem pojemności silników przy utrzymaniu ich osiągów, co skutkuje mniejszym zużyciem paliwa. Nie tak dawno jeszcze o samochodach elektrycznych lub hybrydowych mówiono w programach telewizyjnych, jako o pojazdach futurystycznych, które znajdowały się na ogół w fazie prototypów, a okazuje się że od blisko 15 lat obecne są na rynku seryjnie produkowane samochody hybrydowe, w których wykorzystuje się zarówno silniki spalinowe, jak i elektryczne. Ich pierwszym seryjnym przedstawicielem była Toyota Prius (dzisiaj już III generacja tego modelu). Mamy seryjne samochody napędzane energią elektryczną, wytwarzaną w prądnicach spalinowych, czyli swego rodzaju urządzeniem kogeneracyjnym (przykładem jest Opel Volt). Oczywiście są również samochody tylko o napędzie elekt[...]

Analiza i klasyfikacja cech konstrukcyjnych, architektonicznych, instalacyjnych oraz energetycznych budynków w Polsce


  W artykule przedstawiono prace badawcze, których celem było stworzenie komputerowej bazy danych typowych budynków mieszkalnych oraz klasyfikacja ich cech. Opisano procedurę inwentaryzacji obiektów, wyszczególniono i scharakteryzowano gromadzone dane oraz przedstawiono komputerową bazę danych służącą do ich przechowywania i udostępniania. W drugiej części artykułu opisano statystyczną metodę generacji klas budynków oraz opisano metodę walidacji modeli symulacyjnych budynków reprezentatywnych dla klas przy pomocy analiz termowizyjnych. Keywords: classification, construction, buildings Abstract The paper presents a research work aimed at producing a computerised database of typical residential buildings and classification of their characteristics. The procedure for the inventory of objects is described, and accumulated data are listed and characterised. The computer database used to store and share them is included. In the second part of the paper, a statistical method is described for generation of building classes, and thermal analysis methods for validating simulation models of buildings, representative for respective classes, are given. © 2006-2012 Wydawnictwo SIGMA-NOT Sp. z o.o. All right reserved *) Dr inż. Piotr Ziembicki - Instytut Inżynierii Środowiska, Uniwersytet Zielonogórski; P.Ziembicki@iis.uz.zgora.pl **) Dr inż. Grzegorz Misztal - Instytut Budownictwa, Uniwersytet Zielonogórski Analiza i klasyfikacja cech konstrukcyjnych, architektonicznych, instalacyjnych oraz energetycznych budynków w Polsce Analysis and Classification of Architecture, Construction, Installation and Energy Features of Buildings in Poland PIOTR ZIEMBICKI*) GRZEGORZ MISZTAL**) Ciepłownictwo , Ogrzewnictwo , Wentylacja 43/3 (2012) 101÷105 www.cieplowent.pl OGRZEWNICTWO DZIAŁANIEM niezbędnym, poprzedzającym analizę wymagań technicznych i eksploatacyjnych budynków zasilanych ze scentralizowanych źródeł ciepła w Polsce jest dokonanie p[...]

Wentylacja grawitacyjna - zalety, wady oraz przyczyny słabego funkcjonowania DOI:

Czytaj za darmo! »

W artykule przedstawiono uwarunkowania poprawnego działania wentylacji grawitacyjnej, ze wskazaniem występujących nieprawidłowości, które są skutkiem błędów projektowych, wykonawczych oraz często będących wynikiem działania samych użytkowników. Wskazano na potrzebę uszczegółowienia przepisów i normatywów w celu zapobiegania powielaniu błędnych rozwiązań projektowych i eliminowania niewłaściwych nawyków użytkowników i mieszkańców.POTRZEBA stosowania wentylacji początkowo wynikała z konieczności odprowadzania spalin i jednocześnie usuwania powietrza z pomieszczeń kanałami nad kominkami i paleniskami, przy czym powietrze to było doprowadzane przez nieszczelności w drzwiach, oknach i ścianach. Obecnie do funkcjonowania wentylacji naturalnej nie jest konieczne źródło otwartego ognia, może ona działać również przy ogrzewaniu za pomocą różnych źródeł ciepła, w tym z zamkniętymi komorami spalania i zdalaczynnych, a nawet przy ogrzewaniu elektrycznym. Wentylacja grawitacyjna jest stosowana w budynkach mieszkalnych już od kilkuset lat, jednak w tym okresie zmieniały się i nadal zmieniają materiały i technologie stosowane w budownictwie. Zmianom ulegają również potrzeby, zachowania i wymagania mieszkańców, co powoduje, że w wielu przypadkach, wentylacja grawitacyjna, nadal projektowana w przeważającej liczbie budynków mieszkalnych, jak również ta wykonana przed wielu laty, nie działa prawidłowo. Wentylacja grawitacyjna jest podatna na oddziaływanie wielu czynników, z których część jest trudna do przewidzenia i uwzględnienia zarówno przy projektowaniu nowych obiektów, jak i po zmianach sposobu użytkowania lub po wykonanych remontach i modernizacjach. O ile przy zastosowaniu wentylacji mechanicznej (wywiewnej, nawiewno-wywiewnej) jak również klimatyzacji, przepływy powietrza są regulowane przez automatykę, to w przypadku wentylacji naturalnej, strumienie powietrza mogą zachowywać się bardzo różnorodnie i na ogół nie podlegają sterowan[...]

Diagnostyka termowizyjna budynków - problemy wrażliwości i interpretacji wyników pomiarów DOI:

Czytaj za darmo! »

W artykule przedstawiono zagadnienia związane z wykonywaniem pomiarów termowizyjnych budynków i ich przydatności w diagnostyce obiektów budowlanych. Wskazano na czynniki decydujące o wrażliwości pomiarów termowizyjnych, w tym czynniki środowiskowe i sprzętowe, wykorzystywanych w diagnostyce jakościowej i ilościowej elementów budynków. Przedstawiono uwarunkowania poprawnego wykonywania pomiarów, a na przykładach omówiono błędy oszacowań parametrów przegród i interpretacji wyników pomiarów.Wdro.enie w Polsce systemu certyfikacji energetycznej [...]

 Strona 1