Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"AGNIESZKA WALCZAK"

Wpływ parametrów pracy na właściwości dynamiczne wymiennika ciepła w układzie przeciwprądowym DOI:

Czytaj za darmo! »

W słonecznych instalacjach grzewczych istotną funkcję pełni wymiennik płytowy separujący segment słoneczny od zasobnika ciepłej wody użytkowej. W celu dokonania optymalizacji pracy segmentu słonecznego niezbędne jest zaprojektowanie adekwatnego układu regulacji. W tym celu konieczne jest określenie właściwości dynamicznych poszczególnych jego segmentów, w tym także wymiennika płytowego. W artykule zaprezentowano możliwości zastosowania metody identyfikacji parametrycznej do opracowania modelu wymiennika umożliwiającego wyznaczenie jego właściwości dynamicznych. Zwrócono uwagę na zmienność właściwości dynamicznych wymiennika w zależności od punktu pracy.W SŁONECZNYCH instalacjach grzewczych, ze względu na fakt, że w obiegu kolektorów znajduje się czynnik na bazie glikolu, zachodzi konieczność jego odseparowania od zasobnika ciepłej wody użytkowej (c.w.u.). Separację realizuje się za pomocą wymienników ciepła. Najczęściej stosowanymi typami wymienników są wymienniki wężownicowe, umieszczane wewnątrz zasobnika c.w.u. oraz wymienniki płytowe, instalowane jako osobne segmenty systemu. Niezależnie od typu wymiennika, oprócz doboru odpowiednich jego rozmiarów, na sprawność konwersji przemian energetycznych zachodzących w systemie przygotowania ciepłej wody użytkowej, zasadniczy wpływ ma punkt pracy wymiennika określony przez parametry pracy. Optymalizacji konwersji przemian energetycznych wymiennika można dokonać stosując odpowiedni algorytm regulacji jego pracą. W celu dokonania optymalizacji konieczne staje się określenie dynamiki wymiennika w określonym punkcie pracy. Właściwości wymiennika w sensie dynamicznym można określić już na etapie projektowym korzystając z modeli matematycznych opracowanych na podstawie bilansu energetycznego procesu wymiany ciepła, jednakże bardziej celowe jest określenie dynamiki wymiennika w warunkach eksploatacyjnych, na podstawie rzeczywistych danych pomiarowych z wykorzystaniem, np.: identyfik[...]

 Strona 1