Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Maciej Kiełczyński "

Praktyczne sposoby kontrolowania odkształceń spawalniczych konstrukcji


  W literaturze są wzory i programy komputerowe pozwalające na obliczanie odkształceń spawalniczych podłużnych i kątowych [1], [2]. Wzory te nie uwzględniają naprężeń wewnętrznych (zmieniają się dla każdej partii blachy i na przekroju blachy), wpływu naprężeń pochodzących od poprzednich spoin (kolejności spawania) jak też ciepła topienia stopiwa i podłoża [4]. Pomimo tych ograniczeń matematycznych dzięki metodom opisowym i automatycznemu przetwarzaniu informacji przez człowieka (z pominięciem świadomości) udaje się wykonywać precyzyjnie elementy spawane turbin gazowych i parowych, młynów cementowych. Zdarzało się, że po przywróceniu do pracy wyspecjalizowanych w takim przetwarzaniu "kowali okrętowych" uratowano statek przed pocięciem na złom ze względu na nadmierne odkształcenia spawalnicze. Podobna teoria jest przydatna przy prostowaniu wałów czy belek podsuwnicowych i przywracanie urządzeń do eksploatacji. Brak znajomości przez projektantów tych procesów utrudnia pracę wykonawcom. W tym artykule omówimy zarys teorii ogólne zasady postępowania a w następnych artykułach zajmiemy się przykładami praktycznymi. Być może znajda się fizycy, którzy przerobią wiedzę opisowa w wiedzę hierarchiczną i matematyczną. naprężeń na wytrzymałość zależy od rodzaju stali i sposobu obciążenia. W przypadku stali do S350 (z wyraźną granicą plastyczności) w początkowym okresie siły wewnętrzne dodają się z obciążeniami zewnętrznymi, a po przekroczeniu granicy plastyczności naprężenia wewnętrzne znikają i już nie wpływają na wytrzymałość (patrz rys 1) [5]. Dlatego w urządzeniach podległych Urzędowi Dozoru Technicznego wykonuje się próby ciśnieniowe hydrauliczne, próby obciążenia suwnicy czy mostu celem przekroczenia granicy plastyczności i usunięcia wpływy naprężeń wewnętrznych na wytrzymałość konstrukcji. W przypadku stali drobnoziarnistych superwytrzymałych naprężenia wewnętrzne cały czas dodają się do obciążeń zewnętrznych i wpływają na wytrzymał[...]

 Strona 1