Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"GRAŻYNA MLĄDLIKOWSKA"

Niebezpieczeństwo rodzi ratunek

Czytaj za darmo! »

Autorzy podejmujący dziś zadanie napisania pracy na temat, na ile współczesny człowiek ma świadomość zagrożenia życia, muszą przygotować się na liczne trudności. Nie dlatego, że temat sam w sobie jest wymagający, ale dlatego, że problematyka świadomości niebezpieczeństw nie ma wystarczającego aparatu pojęciowego dla przyjęcia jednoznacznego stanowiska praktycznego. Z tego względu, w części wstępnej pracy, podejmuję próbę przedstawienia dotychczasowych ujęć tego, czym jest świadomość niebezpieczeństwa w kontekście procesu pracy, co jest koniecznym tłem aksjologicznym, adekwatnym do omawianego problemu. Kwestie przeciwdziałania zagrożeniom od wieków powracają w bardzo różnych ujęciach i kontekstach. Nie sposób przywołać tu wszystkich, chociażby typowych, poglądów w tych sprawach.[...]

 Strona 1