Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"PAWEŁ BARMUTA"

Pomiar i analiza nagrzewania elementów w piecach konwekcyjnych

Czytaj za darmo! »

W przemysłowych procesach nagrzewania konwekcyjnego detali zachodzi konieczność pomiaru i analizy rozkładu i profilu temperatury na powierzchni detalu. Wynika ona ze znacznych nieraz gabarytów komór grzewczych, jak i zróżnicowanej grubości i przewodności cieplnej detali. Ocena procesu przez pomiar temperatury otaczającego ośrodka w wielu przypadkach jest niewystarczająca [1]. Typowe procesy [...]

Small-signal microwave measurements and modeling of GaN FET devices manufactured by ITME DOI:10.15199/48.2015.09.03

Czytaj za darmo! »

We present results of small-signal measurements and modeling of GaN FET devices manufactured by Institute of Electronics Materials Technology (ITME). The devices have 500 nm gate length and 100 μm gate width and are grown on 350 μm sapphire substrate. We measured scattering parameters of the devices on-wafer in the frequency range 0.01-15 GHz, and then extracted parameters of their small-signal equivalent circuits. These results show that the devices have repeatable parameters and are capable of delivering at least 14.4 dB of unilateral gain in S-band with fmax of at least 23 GHz. Streszczenie. W artykule przedstawiono wyniki małosygnałowych pomiarów w.cz. oraz modelowania tranzystorów GaN FET wyprodukowanych w Instytucie Technologii Materiałów Elektronowych (ITME). Badane tranzystory miały bramkę o długości 500 nm i szerokości 100 μm gate i zostały wyprodukowane na podłożu szafirowym o grubości 350 μm. Parametry rozproszenia tranzystorów zostały zmierzone na stacji ostrzowej w pasmie 0,01-15 GHz, a następnie na ich podstawie zostały wyznaczone parametry małosygnałowego schematu zastępczego. Otrzymane wyniki pokazują, że badane tranzystory mają powtarzalne parametry, uzyskując co najmniej 14,4 dB wzmocnienia unilateralnego w pasmie S oraz maksymalną częstotliwość generacji co najmniej 23 GHz. (Małosygnałowe pomiary w.cz. i modelowanie tranzystorów GaN FET wyprodukowanych w ITME). Keywords: gallium nitiride FET, small-signal measurements, equivalent-circuit modeling. Słowa kluczowe: tranzystor FET z azotku galu, pomiary małosygnałowe w.cz., identyfikacja parametrów schematu zastępczego. Introduction There in an on-going effort in Polish industry to deliver high-power microwave GaN FET devices. This effort is a part of a world-wide trend to switch to GaN technology in power devices due to their potentially better performance (e.g., higher breakdown voltage, higher per-width power density) as compared to currently used [...]

 Strona 1