Wyniki 1-3 spośród 3 dla zapytania: authorDesc:"TADEUSZ JÓŹWIK"

Zawory bezpieczeństwa sterowane - sprawdzanie działania i kontrola nastaw

Czytaj za darmo! »

formalne uwarunkowania związane z procedurami sprawdzania i kontroli ciśnień początku otwarcia Europejska norma [1] w jednym z rozdziałów definiując typy zaworów bezpieczeństwa podaje ich charakterystyczne cechy. W przypadku zaworu bezpieczeństwa sterowanego określa, iż jest to zawór, w których grzyb może być dodatkowo podnoszony, przez napędzany mechanizm sterujący, przy ciśnieniu niższym n[...]

Zmiana trwałości stali w wyniku pełzania, a wybrane problemy eksploatacyjne


  Energetyczne polskie bloki wytwórcze w większości pracują ponad założony projektowo bezpieczny czas eksploatacji lub do tego czasu się zbliżają. Przedłużanie żywotności ponad ten czas, do niedawna nie było planowane. Poszczególne, stare nieefektywne bloki miały być "zburzone", a w ich miejsce miały powstawać nowe. Zaniechanie produkcji energii elektrycznej w starych wyeksploatowanych blokach, już tylko przy obecnym zapotrzebowaniu na energię było by katastrofą. Wielu specjalistów w związku z faktem starzenia się krajowych elektrowni, wskazuje na obniżanie się poziomu bezpieczeństwa energetycznego Polski. Obecna sytuacja z konieczności spowodowała, potrzebę szukanie sposobów na przedłużenie eksploatacji bloków energetycznych na czas ponad 200 000 godzin, nawet do 350 000 godzin. Ogólny, wyżej opisany stan bloków wytwórczych w mojej ocenie nie tylko obniża bezpieczeństwo energetyczne Polski, ale przede wszystkim stwarza niebezpieczeństwo eksploatacyjne, czyli zagrożenie dla ludzi, urządzeń itp. Rozstrzygnięcia związane z problematyką przedłużenia eksploatacji bloków ponad czas obliczeniowy są bardzo trudne, skomplikowane i odpowiedzialne. Od wielu lat w Polsce podczas diagnostycznych prac przy ocenie elementów pracujących w warunkach pełzania wysokotemperaturowego, stosowane są przez instytucje techniczne, naukowo-techniczne i naukowe, różne procedury oceniające stan techniczny elementów po długotrwałej eksploatacji. Różnorodność, wzajemne wykluczanie się proponowanych sposobów ocen, może być również tłumaczone na płaszczyźnie komercyjnej lub eliminacją konkurencji. W Polsce brak do tej pory koordynacji w zakresie procedur diagnostycznych, co przypadkach elementów pracujących ponad czas obliczeniowy jest poważnym błędem i stwarza realne zagrożenie. Próby opracowania procedur, instrukcji postępowania są od kilku lat prowadzone, lecz niestety porozumienia wszystkich zainteresowanych bezpieczeństwem funkcjonowania urządzeń te[...]

Diagnostyka techniczna elementów rurociągów wykonanych ze staliwa L21HMF

Czytaj za darmo! »

Począwszy od 1962 roku na wybrane elementy rurociągów energetycznych, a także na korpusy armatury przemysłowej stosowano staliwo do pracy w podwyższonych temperaturach w gatunku L21HMF wg PN-62/H-83157 (1). Zasady obliczeń wytrzymałościowych, które były stosowane podczas projektowania elementów konstrukcyjnych opierały się na obowiązujących w tamtym okresie normach branżowych i zakładowych (2), (5), a własności mechaniczne i wynikające z nich dopuszczalne naprężenia na normie PN-62/H-83157. Na typowe elementy rurociągowe, specjalistyczne biura projektów, opracowały karty katalogowe, według których bez obliczeń wytrzymałościowych, do wymaganych wymiarów rur, można było dobierać te elementy. Biuro Studiów i Projektów Energetycznych "Energoprojekt" Oddział w Katowicach opracowało[...]

 Strona 1