Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"PIOTR KUREK"

Nowa oferta produkcyjna ZWCh "Elana" - termoplasty poliestrowe DOI:

Czytaj za darmo! »

Na tle aktualnych światowych tendencji w wytwarzaniu tworzyw sztucznych opartych na nasyconych poliestrach przedstawiono rozwój produkcji termoplastów poliestrowych w "ZWCh "Elana". Scharakteryzowano topliwy klej poliestrowy Elaterm dla obuwnictwa i kopoliester Elamed przeznaczony do wyrobu kształtek stosowanych w medycynie oraz szczegółowo omówiono konstrukcyjne tworzywo wtryskowe Elit, które można szeroko stosować. Wskazano na celowość rozwijania tego kierunku produkcji. Od dawna już wiedziano, że z politereftalanu etylenowego (PET) można wytwarzać nie tylko włókna. Metodą wytłaczania produkowano z PET folię o różnych grubościach przeznaczoną do celów elektrotechnicznych. Politereftalan etylenowy nie jest szeroko stosowany jako tworzywo wtryskowe przede wszystkim ze względu na duże trudności przetwórcze związane z wysoką temperaturą topnienia (538 K), koniecznością stosowania ogrzewanej do temp. ok. 413 К formy oraz dość małą udarnością. Wynika to głównie z niewielkiej - w porównaniu z innymi tworzywami - szybkości krystalizacji PET. Łatwiejszy do przetwórstwa, ale droższy, jest politereftalan butylenowy (PBT) - tworzywo o dużo większej szybkości krystalizacji (wystarczająca temperatura formy wynosi ok. 333 K). Podstawowe właściwości wtryskowych nasyconych termoplastów poliestrowych przedstawiono w tab. l 1^ 3). Co spowodowało bardzo szybki wzrost produkcji poliestrów termoplastycznych w latach sześćdziesiątych i siedemdziesiątych? Wydaje się, że złożyły się na to dwie główne przyczyny: zwolnienie mocy produkcyjnych instalacji do polikondensacji PET (wynikające ze zmniejszonego zapotrzebowania na włókna poliestrowe oraz z tendencji do pocieniania włókien, co zmniejsza zużycie polimeru) i odkrycie tego, że PET nadaje się do wytwarzania butelek do napojów. W krajach wysoko uprzemysłowionych do wyrobu butelek zużywa się do 80% niewłóknotwórczego PET. Butelki z PET są bezpieczne pod względem biologicznym, mają bardzo dobre[...]

Przepływowy czujnik amperometryczny wykonany techniką LTCC

Czytaj za darmo! »

Cukrzyca jest chorobą polegającą na zaburzeniu metabolizmu, spowodowanym całkowitym lub częściowym brakiem sekrecji insuliny. Najwcześniejszym objawem choroby jest zaburzenie stężenia glukozy we krwi. W celu leczenia cukrzycy konieczne jest utrzymanie odpowiedniego poziomu glukozy we krwi, tzn. w przedziale 4,7...7,5 mM [1]. Utrzymanie odpowiedniego poziomu pozwala uniknąć powikłań w postaci[...]

 Strona 1