Wyniki 1-3 spośród 3 dla zapytania: authorDesc:"JANUSZ MARTAN"

Wpływ szumu na wymiar fraktalny profilu powierzchni ciała stałego modyfikowanego wiązką jonową

Czytaj za darmo! »

Znajomość cech profilu chropowatości powierzchni stanowi podstawę analizy jego struktury geometrycznej (SGP). Istnieje wiele metod wyznaczania profilu powierzchni ciała stałego, jednak wszystkie obarczone są pewną wadą, mianowicie wprowadzają do wyników pomiarowych zakłócenia w postaci szumu, co w znacznym stopniu może zniekształcać wyniki analizy. Metody określania cech profilu chropowatoś[...]

Struktura geometryczna powierzchni stali i tytanu rozpylanej szeroką wiązką jonów

Czytaj za darmo! »

Charakter zdeterminowany, losowy lub mieszany SGP (struktury geometrycznej powierzchni) jest funkcją stosowanej metody jej modyfikacji. Większość powierzchni technicznych ma charakter mieszany, w którym można wydzielić dwie podstawowe składowe: okresową i losową [1]. Kryterium podziału jest współczynnik losowości profilu [...]

Fractal and harmonic analysis of surface roughness profile induced by ion beam irradiation

Czytaj za darmo! »

The paper presents fractal as well as harmonic analysis of metal surface roughness profiles induced by 800 eV argon broad ion beam. Changes of roughness parameter Ra together with microscopic observation of surface topography modification were used to verify the fractal and harmonic analysis results and to give relatively full picture of the surface morphological modification. Streszczenie. W a[...]

 Strona 1