Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Piotr Staszkiewicz"

Model zysków nadzwyczajnych dla przemysłu chemicznego DOI:10.15199/62.2018.2.8


  Globalna tendencja do deindustrializacji oraz ograniczenia kosztów społecznych przemysłu spowodowała dekapitalizację całych gałęzi przemysłowych1), w tym także przemysłu chemicznego w Europie. Postindustrialne społeczeństwa zaczęły jednak odczuwać skutki, jakie spowodował nadmierny outsourcing produkcyjny, gwałtowna utrata stabilnych miejsc pracy oraz koszty związane z rozwarstwieniem geograficznym produkcji i technologii. Przemysł chemiczny odpowiadał w 2012 r. za 11,26%2) globalnej wartości dodanej w produkcji, co świadczy o tym, że podobnie jak sektor bankowy3), odgrywa on znaczącą rolę w gospodarce narodowej. Stąd też identyfikacja głównych czynników ponadprzeciętnych wyników branży jest konieczna dla racjonalnego tworzenia polityki gospodarczej.Część obliczeniowa Dane Do analizy wykorzystano dane pobrane z bazy Amadeus4) wg kodu nr 20 (produkcja wyrobów chemicznych) z pominięciem mikroprzedsiębiorstw zatrudniających poniżej 10 osób. Do badania przyjęto 74345 rocznych sprawozdań finansowych 14869 przedsiębiorstw z 45 europejskich krajów. Próba obejmowała lata 2012-2016. Nie dokonano imputacji danych, ale w modelowaniu eliminowano niepełne rekordy. Metoda mod[...]

 Strona 1