Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"Sławomir GRZELAK"

System do pomiaru rozmycia czasowego generatorów kwarcowych i jego zastosowania

Czytaj za darmo! »

Referat dotyczy opracowania metody charakteryzowania rozmycia czasowego generatorów, znalezienia najlepszych parametrów pozwalających na obliczenie wariancji bądź odchylenia standardowego odchyłek czasowych dla wyznaczanego odcinka czasowego i systemu pomiarowego do wyznaczania tych parametrów. Przedstawiono również zastosowanie nowej metody pomiaru rozmycia czasowego w systemach pomiaru odcink[...]

High precision ΔE effect measurement with the use of ultrasonic-wave-time-of-flight method DOI:10.15199/48.2016.11.21

Czytaj za darmo! »

The paper provides description of very accurate measurement method of ferromagnetic rod Young modulus variations (ΔE effect) as a function of the magnetic field. The Young’s modulus variations measurement principle is based on change of sound velocity. The high resolution time of flight of ultrasonic wave measurement was applied. High resolution as good as 15 ps TDC (Time to Digital Converter) implemented in FPGA (Field Programmable Gate Array) was used. This feature allows measuring ΔE with accuracy of about a few ppm. The measurement accuracy mainly depends on resolution of time of flight measurement and sound speed in the tested material. The analog front-end part which is responsible for the time location of the reflected ultrasonic wave is very important part of the measurement system. In the article the results of measurements for different samples made of carbon steel are described. Streszczenie. W artykule przedstawiono metodę pomiaru zmiany modułu Younga w pręcie ferromagnetycznym pod wpływem pola magnetycznego. Zastosowana metoda pomiaru zmiany modułu Younga polega na wysokorozdzielczym pomiarze czasu przelotu fali ultradźwiękowej. Zastosowano układ TDC (Time to Digital Converter) zaimplementowany w strukturze FPGA (Field Programmable Gate Array) o rozdzielczości rzędu 15 ps, co pozwala mierzyć zmianę modułu Younga z dokładnością kilku ppm. Uzyskiwana rozdzielczość pomiaru zależy głównie od rozdzielczości pomiaru czasu jak i od prędkości rozchodzenia się fali ultradźwiękowej w ośrodku. Ważnym elementem systemu pomiarowego jest analogowy układ do lokalizacji w czasie czoła odbitej fali ultradźwiękowej. Zaprezentowano również przykładowe wyniki pomiarów dla różnych gatunków stali węglowej. (Precyzyjny pomiar zmiany modułu Younga metodą czasu przelotu fali ultradźwiękowej). Keywords: Young’s modulus, ΔE effect, the time of flight measurement, ultrasound, FPGA. Słowa kluczowe: moduł Younga, ΔE efekt, pom[...]

 Strona 1