Wyniki 1-4 spośród 4 dla zapytania: authorDesc:"ROMAN DĄBROWSKI"

Porównanie właściwości związków ciekłokrystalicznych zawierających grupy terminalne NCS i CN DOI:

Czytaj za darmo! »

Podsumowano wyniki badań dotyczących właściwości związków ciekłokrystalicznych z izotiocyjanianową grupą terminalną (NCS). Przez porównanie ich mezogennych i fizycznych właściwości z właściwościami analogicznych związków z cyjanową grupą terminalną (CN) wykazano, że istnieją duże możliwości zastosowania ich jako składników mieszanin ciekłokrystalicznych używanych w różnego rodzaju wskaźnikach. lepkość, mała wartość stosunku stałej elastyczności zginania do stałej elastyczności ścinania (k33/kll) oraz dobra chemiczna stabilność, duża odporność na działanie wilgoci i światła ultrafioletowego. Cechy mezogeniczne izotiocyjanianów Ciekłe kryształy - związki organiczne o cechach dielektryka - są obecnie powszechnie używane do budowy elementów różnych przyrządów kontrolno-pomiarowych, zegarów i zegarków, tablic informacyjnych na dworcach, monitorów komputerów, płaskich ekranów telewizyjnych, desek rozdzielczych w samochodach, telefonów i wielu innych urządzeń przemysłowych lub codziennego użytku1,2). Głównymi zaletami wskaźników ciekłokrystalicznych, w porównaniu z innymi urządzeniami przekazywania informacji, są: energooszczędność, prostota konstrukcji, niezawodność działania i większe bezpieczeństwo personelu obsługującego. Te cechy powodują, że dynamicznie zwiększa się zarówno liczba elementów produkowanych z zastosowaniem ciekłych kryształów, jak i ich różnorodność3). Kierunki rozwoju syntezy ciekłych kryształów zostały scharakteryzowane na przykład w pracy4). Związki ciekłokrystaliczne o właściwościach użytecznych dla zastosowań praktycznych należą do różnych rodzin chemicznych. Jedną z grup związków ciekłokrystalicznych mających wielkie możliwości zastosowania są izotiocyjaniany. Celem niniejszej pracy jest podsumowanie uzyskanych dotychczas wyników badań, prowadzonych w Wojskowej Akademii Technicznej (WAT), dotyczących syntezy różnych rodzin homologicznych izotiocyjanianów i - przez porównanie ich pod względem właściwości z [...]

Ciekle kryształy i ich produkcja w Polsce DOI:

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono obecny stan wytwarzania ciekłych kryształów na potrzeby elektroniki i analizy chemicznej oraz omówiono zamierzenia dotyczące ich produkcji w Polsce. Przedyskutowano niektóre właściwości związków ciekłokrystalicznych, ważne ze względu na ich zastosowania i wpływające na metody otrzymywania tych związków. Ciekłe kryształy są nowymi materiałami, które umożliwiły dokonanie kolejnego przełomu w konstrukcji przyrządów kontrolno-pomiarowych, różnego rodzaju zegarków, monitorów maszyn matematycznych, tablic informacyjnych, płaskich ekranów telewizyjnych, gier elektronicznych itp. 1»2>. Najważniejszą cechą urządzeń opartych na ciekłych kryształach jest bardzo małe zapotrzebowanie na energię, ponad 100-krotnie mniejsze niż w tradycyjnych urządzeniach. Są one ponadto bardzo proste w konstrukcji i odznaczają się niezawodnością działania, nie mają bowiem ruchomych elementów. Inną ważną dziedziną, w której stosuje się ciekłe kryształy jest analiza chemiczna, szczególnie chromatografia gazowa, w której stosuje się je jako fazy stacjonarne o doskonałej rozdzielczości i selektywności 8>. Zapotrzebowanie na ciekłe kryształy o odpowiednich właściwościach jest coraz większe zarówno ze strony przemysłu, jak i placówek naukowo-badawczych. W związku z tym lubelski Zakład Odczynniilków Chemicznych rozpoczął produkcję ciekłych kryształów i przy gotował program stopniowego rozszerzania asortymentu tych związków. Zapleczem naukowym Zakładu w tym zakresie jest Wojskowa Akademia Techniczna (WAT), w której od 10 lat prowadzi się intensywne badania nad metodami otrzymywania materiałów ciekłokrystalicznych i ich zastosowaniem. W Wojskowej Akademii Technicznej opracowano technologie wytwarzania wielu ważnych związków ciekłokrystalicznych o dużej czystości, w tym związków otrzymanych po raz pierwszy, chronionych patentami w Polsce i za granicą 4>. Związki i mieszaniny oparte na naszych patentach oferuje się do sprzedaży również partner[...]

Technologie ciekłokrystaliczne na tle współczesnych technik zobrazowania 3D powszechnego użytku DOI:10.15199/ELE-2014-181


  Rozwój technologii i współczesne zastosowania zobrazowania przestrzennego W ostatnich latach obserwuje się dynamiczny rozwój technologii dostarczenia widzom zobrazowania przestrzennego, tzw. zobrazowania 3D, z oddalonych urządzeń rejestrujących lub odtwarzanego z nośników danych. Przejawia się to w coraz powszechniejszym dostępie do stacjonarnych urządzeń takich jak telewizory, kamery, ekrany, systemy projekcyjne oraz ich przenośnych wersji, które jeszcze do niedawna były trudnodostępne. Firma ABI Research prognozuje, że wzrost ilości telewizorów obsługujących technologię 3D będzie znacząco przyśpieszać na całym świecie, a w roku 2015 sprzedanych zostanie ponad 50 milionów odbiorników telewizyjnych wspierających technologię 3D [1]. Według firmy rozwój rynku najbardziej stymulują nowe filmy i gry 3D oraz konsumenci, gotowi ponieść większe wydatki na treści przekazywane w trójwymiarze. Zobrazowanie trójwymiarowe to niewątpliwie technologia, która będzie powszechnie obecna w przyszłości. Oprócz typowych zastosowań technologii 3D obejmujących filmy, gry i domową rozrywkę, ważnymi obszarami wykorzystania tej technologii są [2] systemy projektowania maszyn i urządzeń, architektura budowli i krajobrazu, sztuka użytkowa, nauka (np. modelowanie molekuł), edukacja oraz geodezja. Poza tymi obszarami, jednymi z najważniejszych sposobów wykorzystania przestrzennego zobrazowania są technologie stosowane w medycynie [3] jak również zastosowania militarne takie jak [4]: obrazowanie geoprzestrzenne, symulacje i trening, kontrola bagażu i ładunków czy kontrola pojazdów zdalnie sterowanych. Widzenie przestrzenne i współczesne technologie zobrazowania 3D. Niezwykłe właściwości ludzkiego oka i mózgu powodują, że możemy obserwować otaczający nas świat w trójwymiarze [5]. Widzenie stereoskopowe, polega na postrzeganiu trójwymiarowym przedmiotów, co oznacza wywołanie wrażenia przestrzennej głębi obrazu. Zasadnicza różnica pomiędzy wrażeniem wid[...]

Fotoniczne światłowody ciekłokrystaliczne jako całkowicie światłowodowe układy czujnikowe

Czytaj za darmo! »

W ciągu ostatnich dziesięciu lat światłowody fotoniczne stały się przedmiotem wielu intensywnych badań naukowych [1]. Szczególną uwagę skoncentrowano na możliwości wypełniania powietrznych otworów światłowodu fotonicznego różnymi substancjami zmieniającymi właściwości propagacyjne światła w światłowodzie. Dzięki obecności takiego wypełnienia możliwe stało się zarówno przestrajanie tzw. prze[...]

 Strona 1