Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"PIOTR KOPER"

Porównanie różnych koncepcji rozdziału powietrza w auli przy wykorzystaniu numerycznego prognozowania przepływu powietrza


  PROBLEMATYKA rozdziału powietrza wentylacyjnego w pomieszczeniach jest jednym z najistotniejszych, a jednocześnie najsłabiej rozpoznanych zagadnień związanych z projektowaniem wentylacji i klimatyzacji. Przyczyną słabego rozpoznania był brak odpowiednich narzędzi badawczych. Podstawą stosowanych metod doboru i oceny koncepcji rozdziału powietrza były dane eksperymentalne dotyczące strug nawiewanych z różnego typu nawiewników oraz typowe rozwiązania, pozytywnie oceniane w warunkach rzeczywistych obiektów. W przypadkach nietypowych lub bardzo ważnych obiektów posługiwano się do tego celu bardzo czaso- i pracochłonną techniką modelowania fizykalnego przepływów [1]. Sytuacja zmieniła się w ostatnich latach wraz z rozwojem techniki numerycznej mechaniki płynów CFD, która może być wykorzystana do badań rozkładów parametrów powietrza w wentylowanych pomieszczeniach. Prognozowanie numeryczne daje możliwość sprawdzenia już na etapie projektowania, czy dany system będzie zapewniać komfort cieplny i odpowiednią jakość powietrza w całym pomieszczeniu lub w wyodrębnionej jego strefie. Ponieważ rozdział powietrza silnie związany jest z przeznaczeniem i specyfiką wentylowanych pomieszczeń, badania takie przeprowadza się dla wybranych typów obiektów, w których projektanci sygnalizują problemy z uzyskaniem wymaganych parametrów powietrza w strefie przebywania i inne wątpliwości związane z przepływem powietrza. Przykładem mogą być sale audytoryjne, do których zaliczyć można zarówno uczelniane aule, jak sale teatralne, kinowe, a także niektóre obiekty sportowe, licznie powstające w ostatnich czasach. 1. Charakterystyka sal audytoryjnych z punktu widzenia rozdziału powietrza wentylacyjnego Sale audytoryjne są to obiekty zaliczane do kategorii dużych. W większości przypadków są to pomieszczenia wewnętrzne, pozbawione okien, co oznacza małe zyski ciepła od źródeł zewnętrznych. O bilansie cieplno-wilgotnościowym decydują więc wewnętrzne zyski[...]

Badania numeryczne rozdziału powietrza wentylacyjnego w hali krytego lodowiska


  W artykule omówiono problematyką wentylacji hal lodowisk. Przedstawiono wymagania stawiane wentylacji takich obiektów oraz stosowanym w nich systemom rozdziału powietrza. Zamodelowano numerycznie przepływ wilgotnego powietrza i ciepła w hali, w której rozdzielono funkcję wentylacji widowni od funkcji osuszania powietrza nawiewanego nad taflę lodu. Sprawdzono wpływ zastosowania sufitu niskoemisyjnego na warunki panujące w obiekcie. Keywords: ventilation, ice rink, air distribution, numerical calculations Abstract In the paper the problems of ventilation in indoor ice rink arenas have been discussed The requirements for ventilation in such objects and the air distribution systems used in them have been presented. The flow of the humid air and the heat in a hall has been modelled numerically where functions of ventilation and dehumidification of the air blown over the ice surface have been separated. The impact of using low emission ceiling on the conditions in the hall has been tested. © 2006-2011 Wydawnictwo SIGMA-NOT Sp. z o.o. All right reserved 1) Dr hab. inż. Barbara Lipska - prof. Politechniki Śląskiej; Barbara.M.Lipska@polsl.pl 2) Mgr inż. Piotr Koper, doktorant 3) Dr hab. inż. Zbigniew Trzeciakiewicz 4) Mgr inż. Kamil Jopert Katedra Ogrzewnictwa, Wentylacji i Techniki Odpylania Politechniki Śląskiej Badania numeryczne rozdziału powietrza wentylacyjnego w hali krytego lodowiska Numerical Study of Air Distribution in Indoor Ice Rink Arena BARBARA LIPSKA1) PIOTR KOPER2) KAMIL JOPERT3) ZBIGNIEW TRZECIAKIEWICZ4) 1. Charakterystyka hal krytych lodowisk z punktu widzenia wentylacji W ARTYKULE omówiono problematyką wentylacji hal krytych lodowisk, które służą potrzebom zarówno sportu profesjonalnego, jak również rekreacji. Systemy wentylacji powinny uwzględniać specyfikę tych obiektów, wynikającą głównie z istnienia w nich tafli lodowej o masie kilkudziesięciu ton, o temperaturze niższej niż 0°C. Typowe wymiary [...]

 Strona 1