Wyniki 1-3 spośród 3 dla zapytania: authorDesc:"PIOTR RAPIEJKO"

Uniwersalny system elektronicznego ankietowania w diagnostyce medycznej schorzeń alergologicznych

Czytaj za darmo! »

W referacie przedstawiono system do wymiany informacji, pomiędzy pacjentami chorymi na alergię a lekarzem. Architektura systemu informatycznego jest wykonana w konfiguracji klient-serwer. Aplikacja klienta uruchomiana na telefonie komórkowym pacjenta umożliwia wypełnienie ankiety i przesłanie danych do serwera z wykorzystaniem technologii GPRS. System umożliwia lekarzowi za pomocą przeglądarki [...]

System komputerowego rozpoznawania gatunków ziaren pyłku (aeroalergenów)

Czytaj za darmo! »

Nowoczesne techniki rozpoznawania obiektów, oparte na analizie wizualnej obrazu, umożliwiają poszerzenie potencjału diagnostycznego i badawczego w dziedzinie medycyny (stanu zdrowia) i badań środowiska naturalnego (monitorowania właściwości środowiskowych). W przypadku przewlekłych chorób o podłożu alergicznym, duże wartości lokalnego stężenia ziaren pyłku mogą oddziaływać na pacjenta wywołu[...]

System ankietowania bazujący na sieci Internet i sieci telefonii komórkowej GSM

Czytaj za darmo! »

Rozwój technologii informatycznych oraz telekomunikacji i telefonii komórkowej, gdzie pokrycie terenu jest bliskie całkowitemu, daje zupełnie nowe możliwości w obszarze medycyny. Nowa gałąź medycyny łącząca wybrane obszary wymienionych technologii została nazwana telemedycyną. Przesyłanie obrazów statycznych, dynamicznych oraz innych informacji zarówno pomiędzy placówkami medycznymi, jak i pacjentem a placówką medyczną prowadzi do możliwości oceny i wystawienia diagnozy na odległość. Ważny też jest aspekt dotyczący zmniejszania kosztów związanych z indywidualnymi konsultacjami lekarskimi, zarówno w odniesieniu do kosztów osobistych chorego, jak i systemu ubezpieczeń zdrowotnych. Aplikacje medyczne, w których coraz częściej wykorzystuje się sieć telefonii komórkowej GSM/GPRS or[...]

 Strona 1