Wyniki 1-5 spośród 5 dla zapytania: authorDesc:"JERZY KERN"

Zagadnienie integralności sygnałowej cyfrowych układów elektronicznych i pomiary jakości połączeń sygnałowych

Czytaj za darmo! »

Zagadnienie integralności sygnałowej w modułach elektronicznych mieści się w szerszej problematyce kompatybilności elektromagnetycznej układów i urządzeń elektronicznych, i wiąże się z niepożądaną degradacją informacyjną przesyłanych sygnałów elektronicznych wewnątrz układów, pakietów i urządzeń elektronicznych oraz ze sposobami efektywnej analizy i weryfikacji tego typu degradacji oraz prze[...]

Symulacyjna analiza integralności sygnałowej projektowanych pakietów elektronicznych

Czytaj za darmo! »

W celu minimalizacji niekorzystnych zjawisk, jakie mogą wystąpić w nowoprojektowanych modułach elektronicznych wykorzystujących sygnały o wysokich częstotliwościach, należy dążyć do zlokalizowania połączeń związanych z zagrożeniem integralności sygnałów i usunięcia takich zagrożeń w jak najwcześniejszych etapach projektowania. Modelowanymi symptomami wadliwego dopasowania analizowanego połąc[...]

Metoda zautomatyzowanej, bieżącej analizy jakości procesów produkcji żywności z zastosowaniem spektrometrii bliskiej podczerwieni, wspomaganej techniką wizyjną

Czytaj za darmo! »

Wzrastająca konkurencja na globalnym rynku produktów i zaostrzające się normy jakościowe wymuszają na producentach podjęcie środków zapewniających z jednej strony kontrolę zgodności specyfikacji produktów z ich rzeczywistymi parametrami, z drugiej monitorowanie poprawności realizowanych procesów wytwórczych dla osiągania pożądanych parametrów. Szczególnie dotyczy to tych rodzajów produktów, które są związane ze zdrowiem społeczeństwa, a więc wyrobów przemysłu rolno-spożywczego. Wskazują na to krajowe i międzynarodowe regulacje prawne m.in. takie jak: Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dn. 6 stycznia 2003 r, normy HACCP oraz PN-EN ISO 22000 (Systemy zarządzania bezpieczeństwem żywności - Wymagania dla każdej organizacji w łańcuchu żywnościowym). W dalszej części przedstawiono o[...]

Estymacja parametrów drżeń Parkinsona przy użyciu spektralnej analizy sygnału pomiarowego

Czytaj za darmo! »

Sygnał tremorometryczny (sygnał drżeń) uzyskiwany jest w procesie diagnozowania pacjentów, u których występuje niekontrolowane drżenie (termin łaciński i międzynarodowy - tremor) mięśni ciała, przede wszystkim kończyn [1, 2]. Przedstawiony w artykule zakres zagadnienia dotyczy drżeń charakterystycznych dla choroby Parkinsona i sygnałów uzyskiwanych za pomocą sensorów akcelerometrycznych [2].[...]

Metoda zautomatyzowanej kontroli metrologicznej wielostanowiskowego systemu do testowania przemysłowych wyrobów elektrycznych

Czytaj za darmo! »

Istotnym wymaganiem stawianym przemysłowym systemom pomiarowym wyrobów elektrycznych jest zachowanie szczególnie wysokiego poziomu ufności do wyników kontroli parametrów wyrobów, które są bezpośrednio związane z bezpieczeństwem ich użytkowania. Wymagania te implikują konieczność zapewniania jak najmniejszych wartości niepewności pomiarów tych parametrów i oczywiście dostarczania odpowiednic[...]

 Strona 1