Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"MARIUSZ CHALAMOŃSKI"

Spalanie wysuszonego osadu ściekowego wymieszanego z korą sosnową


  Zaproponowano sposób wykorzystania wysuszonego osadu ściekowego o 90% udziale s.m., jako paliwa do współspalania z korą sosnową. Zastosowanie takiego paliwa ma na celu uzyskanie dodatkowego, odnawialnego źródła energii. Przedstawiono wyniki badań.PODPISANIE przez Polskę w 2002 roku Protokołu z Kyoto wprowadza obowiązek zredukowania emisji gazów cieplarnianych i pyłów. Takie działanie wspiera Unia Europejska przez wprowadzenie Dyrektywy 2001/77/WE w sprawie produkcji energii elektrycznej wytworzonej w odnawialnych źródłach energii. Rozporządzenie ministra gospodarki, pracy i polityki socjalnej z 30 maja 2003 roku w sprawie szczegółowego obowiązku zakupu energii elektrycznej i ciepła z odnawialnych źródeł energii oraz energii elektrycznej wytworzonej w skojarzeniu z wytwarzaniem ciepła, co w efekcie daje możliwość współspalania paliw stałych. Na świecie zasoby biomasy szacowane są na poziomie 280 EJ/rok i są o około 6 razy wyższe niż stopień ich wykorzystania. Natomiast zwiększenie produkcji biomasy wiąże się z koniecznością przeznaczenia znacznych powierzchni ziemi pod uprawę roślin energetycznych. Światowe zasoby biomasy obecnie pokrywają od 9 do 13% zapotrzebowania na energię. Dane statystyczne wykazują wyraźną tendencję zwyżkową, jeśli chodzi o ilości osadów komunalnych i przemysłowych do zagospodarowania. Szacuje się, że w roku 2010 strumień masy osiągnie wartość 62 tys. Mg s.m./rok, a w roku 2015 720 Mg s.m./rok. Zagospodarowanie osadów ściekowych sprowadzało się dotychczas do jego składowania, kompostowania, ponownego zagospodarowania w rolnictwie, jako nawozu [...]

 Strona 1