Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"FILIP KLEPACKI"

Porównanie stosowanych hipotez wytężeniowych oraz różnych konstrukcji króćców w odniesieniu do obliczeń wytrzymałościowych walczaka (Artykuł dyskusyjny)

Czytaj za darmo! »

Artykuł wnosi nowy pogląd na metody obliczeniowe ciśnieniowych elementów cylindrycznych. Uważam, że ze względu na poruszony problem artykuł, mimo że ma charakter dyskusyjny, jest wart opublikowania w celu zainteresowania użytkowników i konstruktorów ciekawym poglądem na dotychczas stosowane metody obliczeniowe. Jerzy Dobosiewicz Pro Novum Walczaki są to elementy ciśnieniowe o kluczowym znac[...]

Metodyka obliczen trwałosci elementów oparta na zharmonizowanych normach europejskich DOI:


  Wprowadzenie Elementy pracujace w warunkach pełzania z uwagi na wysokie parametry pracy zalicza sie do elementów krytycznych, które przy ewentualnej nieszczelnosci moga grozic powaznymi konsekwencjami nie tylko finansowymi, lecz takze utrata zdrowia lub zycia personelu obsługujacego te urzadzenia. Z obliczeniowego punktu widzenia proces pełzania zaczyna sie w momencie przeciecia krzywej doraznej wytrzymałosci (granica plastycznosci ) z czasowa wytrzymałoscia (wytrzymałosc na pełzanie ) w funkcji temperatury. Jest to definicja nieujmujaca wartosci współczynników bezpieczenstwa, a wiec równiez naprezen dopuszczalnych. Wartosc wytrzymałosci czasowej, a tym samym obliczeniowy czas pracy maleja logarytmicznie wraz ze wzrostem temperatury. Elementami bloków energetycznych pracujacych w najgorszych warunkach, pod wzgledem procesów pełzania, sa elementy pracujace w najwyzszych temperaturach, m.in. główne rurociagi parowe, ostatnie stopnie przegrzewaczy pary czy czesc wysokoprezna turbiny. W Polsce realizuje sie wiele działan remontowo-diagnostycznych zwiazanych z przedłuzeniem eksploatacji bloków energetycznych do 300 tys. h i nawet wyzej. Biorac pod uwage, ze przedłuzanie dotyczy w wiekszosci bloków, które były projektowane na 100 tys. h, wykonana nalezycie ocena stanu technicznego urzadzen i maszyn energetycznych jest jedna z kluczowych pozycji tych działan zapewniajaca dalsza swiadoma eksploatacje. Na ocene stanu technicznego składa sie wiele czynnosci, które winny byc wykonywane w ustalonej kolejnosci (rys. 1). Zeby ocena stanu technicznego została wykonana nalezycie, wszystkie wyszczególnione na rys. 1 czynnosci powinny zostac wykonane na odpowiednim poziomie. Za poprawne wykonywanie badan diagnostycznych odpowiadaja uznane laboratoria diagnostyczne majace własciwe uprawnienia. Zakres i kryteria dla badan diagnostycznych sa zatwierdzane przez UDT, a jakosc wykonania retrospekcji jest łatwa do weryfikacji przez uzytkowni[...]

 Strona 1