Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"MAREK LEWKOWICZ"

Symulacja gęstości promieniowania słonecznego na podstawie aktynometrycznych danych pomiarowych

Czytaj za darmo! »

Opisano sposób prowadzenia pomiarów aktynometrycznych oraz specyfikę osiąganych gęstości promieniowania. Zestawiając wzory opisujące gęstość promieniowania słonecznego zbudowano model numeryczny, a następnie program obliczeniowy SOLARSYM. Wartości obliczane za pomocą programu skorygowano do wartości pomiarowych dla dostępnych danych aktynometrycznych Wrocławia i danych literaturowych dla Wa[...]

Kompaktowy klimatyzator dachowy napędzany energią słoneczną - optymalizacja kąta obrotu kolektorów ukośnie nadążnych

Czytaj za darmo! »

Typowym zastosowaniem kolektorów słonecznych jest wytwarzanie ciepłej wody użytkowej. Upowszechnienie produkcji kolektorów umożliwia ich wykorzystanie do bezpośredniego napędu cieplnego urządzeń klimatyzacyjnych. Klimatyzatorem tego typu jest rozważany w artykule układ kolektorów skupiających sprzęgnięty ze strumienicowym urządzeniem chłodniczym. Poprawna praca tego rodzaju klimatyzatora za[...]

 Strona 1