Wyniki 1-3 spośród 3 dla zapytania: authorDesc:"Leszek Lewandowski"

Normy zharmonizowane z dyrektywą ciśnieniową 97/23/WE (PED) w zakresie rurociągów technologicznych z termoplastycznych tworzyw sztucznych

Czytaj za darmo! »

Tematem artykułu są wymagania dla rurociągów technologicznych wykonanych z termoplastycznych tworzyw sztucznych ujęte w normach zharmonizowanych z dyrektywą ciśnieniową 97/23/WE (PED). Normy zharmonizowane z dyrektywą 97/23/WE opracowane zostały na podstawie mandatu, udzielonego CEN przez Komisję Europejską i Europejskie Stowarzyszenie Wolnego Handlu, i wspierają zasadnicze wymagania tej dyr[...]

Współczynniki projektowe zbiorników z tworzyw sztucznych wzmocnionych włóknem szklanym w oparciu o wymagania normy PN-EN 13121, zharmonizowanej z dyrektywą ciśnieniową 97/23/WE (PED)


  Współczynniki projektowe są podstawą do wyznaczania wydłużeń i naprężeń dopuszczalnych w ściankach elementów zbiorników oraz są niezbędne do przeprowadzenia obliczeń wytrzymałościowych zgodnie z PN-EN 13121-3. Prawidłowe wyznaczenie współczynników projektowych jest warunkiem sprawdzenia poprawności konstrukcji zbiorników z tworzyw sztucznych wzmocnionych włóknem szklanym, a w szczególności grubości ścianek, rodzaju i wielkości wzmocnień szklanych, konstrukcji i rozstawu podpór. Norma PN-EN 13121 jest normą zharmonizowaną z dyrektywą ciśnieniową 97/23/WE (PED) i opracowana została na podstawie mandatu, udzielonego CEN przez Komisję Europejską i Europejskie Stowarzyszenie Wolnego Handlu i wspiera zasadnicze wymagania tej dyrektywy. Norma została opracowana przez Komitet Techniczny CEN/TC 210 "Zbiorniki i aparaty z tworzyw sztucznych wzmocnionych włóknem szklanym". Norma PN-EN 13121 zawiera następujące arkusze: PN-EN 13121-1:2003 Naziemne zbiorniki z tworzyw sztucznych wzmocnionych włóknem szklanym - Część 1: Surowce - Wymagania techniczne i warunki odbioru PN-EN 13121-2:2004 Naziemne zbiorniki z tworzyw sztucznych wzmocnionych włóknem szklanym - Część 2: Materiały kompozytowe - odporność chemiczna. PN-EN 13121-3+A1:2010 Naziemne zbiorniki z tworzyw sztucznych wzmocnionych włóknem szklanym - Część 3: Projektowanie i kontrola wytwarzania. PN-EN 13121-4:2005 Naziemne zbiorniki z tworzyw sztucznych wzmocnionych włóknem szklanym - Część 4: Dostawa, montaż i konserwacja. PN-EN 13121-4:2005/AC:2007 Naziemne zbiorniki z tworzyw sztucznych wzmocnionych włóknem szklanym - Część 4: Dostawa, montaż i konserwacja (arkusz korekcyjny). 2. Zakres stosowania normy Norma zharmonizowana PN-EN 13121 ma zastosowanie dla zbiorników o najwyższym dopuszczalnym ciśnieniu PS do 10 bar i zakresie temperatur od - 40 oC do + 120oC. Należy zwrócić uwagę, że wyżej wymienione normy dotyczą tylko tworzyw wzmocnionych włóknami szklanymi i nie obejmują[...]

Najwiekszy w kraju zbiornik kwasu solnego DOI:


  Artykuł dotyczy projektowania, wytwarzania, odbiorów technicznych, transportu i montazu najwiekszego w Polsce zbiornika z kompozytu poliestrowo-szklanego, o srednicy 12 m i pojemnosci całkowitej 1150 m3 do magazynowania stezonego kwasu solnego. Plasticon Poland SA z Torunia nalezy do grupy przedsiebiorstw Plasticon Composites. W skład grupy wchodzi kilkanascie firm scisle ze soba współpracujacych. Plasticon Poland zaliczany jest do liderów w produkcji wyrobów chemoodpornych z kompozytów poliestrowo- szklanych, czyli tworzyw wzmocnionych włóknem szklanym, wyrobów z tworzyw termoplastycznych, miedzy innymi z polichlorku winylu, polipropylenu, polietylenu i tworzyw fluorowych oraz dual-laminatów, czyli laminatów poliestrowo-szklanych posiastr. 9 1150 m3 taka pojemnosc ma zbiornik na kwas solny w zakładach chemicznych synthos dwory w oswiecimiu taka srednice ma najwiekszy zbiornik z kompozytu poliestrowo-szklanego do magazynowania kwasu solnego 12 m dajacych wewnetrzne warstwy chemoodporne z róznych tworzyw termoplastycznych, w tym fluorowych. W Plasticon Poland produkcja realizowana jest zgodnie z procedurami stanowiacymi integralna czesc zatwierdzonego systemu zarzadzania jakoscia ISO 9001:2008. Plasticon Poland ma róznego rodzaju uprawnienia i certyfikaty, w tym równiez Urzedu Dozoru Technicznego, TÜV oraz Niemieckiego Instytutu[...]

 Strona 1