Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Grzegorz KATOLIK"

Analiza porównawcza oceny złączy spawanych na podstawie norm


  Ocena złączy spawanych w trakcie ich wykonywania oraz po zakończeniu całego procesu wymaga wyboru odpowiednich przepisów, na podstawie których będzie możliwa interpretacja niezgodności spawalniczych ujawnionych metodami niszczącymi lub nieniszczącymi. Wybór sposobu oceny niezgodności spawalniczych uzależniony jest od wymagań odniesienia przedstawionych wytwórcy przez stronę zamawiającą określony wyrób. Stosowanie norm nie jest obligatoryjne, ale spełnienie ich wymagań daje domniemanie realizacji procesu zgodnie z określonymi regułami. W Polsce najczęściej stosuje się normy europejskie dotyczące klasyfikacji niezgodności spawalniczych występujących w złączach spawanych oraz ich oceny, (np. PN-EN ISO 5817). Jednak często spotykane jest stosowanie innych standardów oceny niedoskonałości tego typu połączeń. W zależności od wymagań odniesienia stosuje się np. normy brytyjskie (BS) lub amerykańskie (ASME-Code). Ocena złączy według odpowiednich wymagań odniesienia wymaga także autoryzacji personelu zgodnie z wymogami danych przepisów. Wynika stąd potrzeba kompleksowego podejścia przez wytwórcę do zagadnienia jakości wykonania złączy spawanych oraz procesu badań tych złączy. Podejście to jest uzależnione od sposobu oceny i wymaga w wielu przypadkach specjalizacji i doświadczenia we wcielaniu w życie założeń danego systemu. Możliwe jest oczywiście stosowanie równolegle dwu lub więcej systemów oceny złączy spawanych, ale wynika to w głównej mierze z doświadczenia i wieloletniej praktyki zawodowej danego wytwórcy, popartej mocną podbudową kwalifikowanych pracowników zarówno produkcyjnych jak i pozaprodukcyjnych. 2. Cel pracy Celem pracy jest porównanie norm dotyczących sposobu oceny niezgodności spawalniczych, stosowanych do oceny połączeń spawanych w fazie wykonywania nowych urządzeń oraz w trakcie przeprowadzania modernizacji lub napraw urządzeń już eksploatowanych. Ze względu na mnogość niezgodności spawalniczych praca ogranicza się [...]

 Strona 1