Wyniki 1-10 spośród 37 dla zapytania: authorDesc:"A. Kozłowska"

Znakowanie opakowań określone przepisami prawnymi

Czytaj za darmo! »

Przepisy prawne określają rodzaj i zakres informacji, których umieszczanie na opakowaniach jest obowiązkowe, dozwolone lub zabronione. Obecnie ta problematyka jest normowana wieloma aktami prawnymi i rozporządzeniami unijnymi. Szczególne znaczenie mają oznakowania opakowań przeznaczonych do pakowania żywności, produktów chemicznych i towarów niebezpiecznych. Przepisy prawne określają rodzaj [...]

Znakowanie - informacja o produkcie i opakowaniu


  Prawidłowe oznakowanie opakowań zapewnia bezbłędny przepływ informacji pomiędzy producentem i konsumentem. Informacje, jakie zawiera oznakowanie, zależą od rodzaju produktu. Informacje na opakowaniu dotyczą najczęściej zapakowanego produktu, w tym głównie opakowań żywności. Ustawodawstwo w tym zakresie jest bardzo obszerne. Jest dużo podstawowych, dotyczących tego aktów prawnych. Informacje umieszczone na opakowaniu żywności ułatwiają dokonanie właściwego wyboru oraz dokonanie zakupu zgodnie z potrzebami. Znakowanie towarów jest bezwzględnym warunkiem na współczesnym rynku i odgrywa dużą rolę w organizacji i technice procesu transportowego. Jolanta Kozłowska: Marking - information on the product. The correct marking of packages ensures a faultless transfer of information betwe[...]

Wymagania legislacyjne i normalizacyjne dla opakowań metalowych


  Opakowania metalowe, z uwagi na ich wysokie koszty wytwarzania nie są tak ekspansywne na rynku jak opakowania z innych materiałów, np. z tworzyw sztucznych. Nie mniej znaczny wpływ na pozycje tego typu opakowań miał wzrost znaczenia puszek do napojów, które skutecznie rywalizowały z opakowaniami szklanymi i z tworzyw sztucznych. Ponadto dla żywności konserwowej, która wymaga długiego okresu przechowywania (czasami nawet do 48 miesięcy) bez utraty swoich walorów smakowych i zdrowotnych puszki konserwowe stanowią jedyną opakowaniową alternatywę na rynku Podstawowym materiałem do wytwarzania tego typu opakowań jest blacha stalowa z różnym wykończeniem powierzchni (ocynowana, ocynkowana, chromowana) i w szerokim zakresie grubości, co decyduje o przeznaczeniu opakowania. Grubość blachy jest wyznacznikiem podziału opakowań na: ● Opakowania metalowe lekkie (jednostkowe) grubość poniżej 0,49 mm. Najpopularniejsze wśród nich to puszki konserwowe i do napojów, pudełka czy aerozole. ● Opakowania transportowe o grubości blachy powyżej 0,5 mm, są to głównie bębny stalowe. Opakowania produktów spożywczych Puszki do żywności i napojów tworzą największy segment opakowań metalowych na rynku. Tego typu opakowania muszą z jednej strony zapewnić trwałość żywności przez długi czas jej przechowywania, a z drugiej strony powinny zachować wobec niej obojętność sensoryczną i chemiczną. Uzyskuje się to dzięki wysokiej hermetyczności zamknięcia oraz stosując odpowiednie powłoki wewnętrzne wytwarzane najczęściej z lakierów otrzymywanych z udziałem polimerów epoksydowych. Powłoki lakierowe stanowią ochronę przed korozją, ale jednocześnie stwarzają zagrożenie migracji szkodliwych subst[...]

Chrońmy to, co piękne

Czytaj za darmo! »

Powiat zamojski położony jest na granicy trzech regionów geograficznych: Wyżyny Lubelskiej, Wyżyny Wołyńskiej oraz Roztocza. Przechodzą tędy międzynarodowe szlaki komunikacyjne łączące środek kraju z polsko-ukraińskimi przejściami granicznymi w Hrebennem i Zosinie. Najważniejsze z nich są: trasa szybkiego ruchu z Warszawy przez Lublin i Zamość do Lwowa oraz li- Powiat zamojski Chrońmy to, co piękne MARIA PRZYBYLSKA, ANNA KOZŁOWSKA nie kolejowe Warszawa-Rawa Ruska i linia hutnicza szerokotorowa, prowadząca z Europy Wschodniej do Tarnobrzega i na Górny Śląsk. Dobrze funkcjonuje branża meblarska, masarnie, przetwórnie, magazyny zbożowe i inne. Łącznie w powiecie działalność prowadzi ok. 5250 przedsiębiorstw, w tym ok. 230 w sektorze publicznym. Jednak największym bogactw[...]

Synthesis and properties of magnetorheological fluids

Czytaj za darmo! »

Magnetorheological fluids (MRFs) belong to a group of smart materials, which have the ability of “intelligent" response to external stimuli. In the case of MRFs external factor is magnetic field. MRFs contain micrometric size magnetic particles, randomly distributed in non-magnetic liquid, which usually is synthetic or natural oil, water etc. The change of rheological parameters under magnetic field is called magnetorheological effect. MRFs were discovered by Jacob Rainbow in 1948 y. However, more extended interest in MRFs occurred at the end of XX century, when advantages of their potential application were noticed. The considerable interested in MRFs arise from their unique ability of rapid and reversible changes of rheological properties. Applications of MRFs include actuators, shock absorbers, dampers, brakes and clutches [3÷6]. MRFs are composite materials that basically consist of three components: -- filler material - magnetically polarizable particles, which provide the magnetorheological effect, -- carrier fluid, having a function of dispersing medium, -- stabilizer - protecting the particles from agglomeration. Factors that influence properties of MRFs can be classified into two groups: 1. Extrinsic factors: -- strength of magnetic field, -- shear rate, -- temperature. 2. Intrinsic factors: -- type of magnetic particles, their saturation magnetization and coercive force, -- size of magnetic particles and particle size distribution, -- volume (mass) fraction of components, -- carrier liquid type, its viscosity and thermal stability, -- stabilizer type. In order to increase the yield stress capability it is necessary to have a higher percentage of metal powder to support the chain structure in a magnetic field [1]. The saturation magnetization of the particles should be high enough to achieve strong magnetorheological effect. Moreover, low coercivity of the magnetic particles is required to ensure reversi[...]

 Strona 1  Następna strona »