Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"KRZYSZTOF HALAWA"

Uwagi o wyznaczaniu parametrów regulatorów za pomocą bloku NCD Simulinka

Czytaj za darmo! »

Dobór parametrów regulatorów jest zagadnieniem ciągle aktualnym, zwłaszcza dla konstrukcji regulatorów z samonastrajaniem. Zazwyczaj chcemy otrzymać odpowiedź skokową zamkniętego układu regulacji bez przeregulowania i ustalającą się w krótkim czasie. Wyznaczanie za pomocą bloku NCD Simulinka parametrów regulatorów typu PI i PID dla modeli obiektów opisanych transmitancjami, w licznikach któr[...]

Optymalizacja procesu uczenia fourierowskich sieci neuronowych przy wykorzystaniu algorytmu najszybszego spadku

Czytaj za darmo! »

W artykule zaproponowano metody pozwalające zmniejszyć liczbę obliczeń wykonywanych podczas treningu fourierowskich sieci neuronowych algorytmem najszybszego spadku. Uczenie tych sieci za pomocą tego algorytmu przebiega bardzo szybko. Przedstawiono sposób określania współczynnika uczenia zapewniającego stabilność procesu uczenia. Podano maksymalne jego wartości dla kilku popularnych funkcji celu[...]

 Strona 1