Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"LESZEK KACZANOWSKI"

Diagnostyka techniczna elementów rurociągów wykonanych ze staliwa L21HMF

Czytaj za darmo! »

Począwszy od 1962 roku na wybrane elementy rurociągów energetycznych, a także na korpusy armatury przemysłowej stosowano staliwo do pracy w podwyższonych temperaturach w gatunku L21HMF wg PN-62/H-83157 (1). Zasady obliczeń wytrzymałościowych, które były stosowane podczas projektowania elementów konstrukcyjnych opierały się na obowiązujących w tamtym okresie normach branżowych i zakładowych (2), (5), a własności mechaniczne i wynikające z nich dopuszczalne naprężenia na normie PN-62/H-83157. Na typowe elementy rurociągowe, specjalistyczne biura projektów, opracowały karty katalogowe, według których bez obliczeń wytrzymałościowych, do wymaganych wymiarów rur, można było dobierać te elementy. Biuro Studiów i Projektów Energetycznych "Energoprojekt" Oddział w Katowicach opracowało[...]

 Strona 1