Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Adam Szel"

Powłoki antykondensacyjne.Pochłanianie wilgoci i suszenie


  Komory chłodnicze częściej niż inne budowle są narażone na wykraplanie się na nich wody. O ile powstawanie rosy nad ranem jest zjawiskiem naturalnym, to rosienie powierzchni zewnętrznych komór chłodniczych może być spotęgowane przez fakt, że komory posiadają niższą temperaturę niż otoczenie, nawet po zewnętrznej stronie konstrukcji. Celem artykułu jest przedstawienie wstępnych wyników badań powłok malarskich wykorzystywanych do ochrony ścian przez zawilgoceniem. W ramach badań porównano zwykłą powłokę malarską z powłoką antykondensacyjną w identycznych warunkach. Stwierdzono szybsze odprowadzanie wilgoci z powierzchni antykondensacyjnych, czemu towarzyszy większy współczynnik przejmowania ciepła. Anti -condensati on Coatings - Moisture Abs orpti on and Drying Cold rooms more often than ordinary buildings are exposed water condensation. As far as dew condensation is a natural phenomenon in the morning, the process may be strengthen becouse even external wall surface of cold rooms have lower than ambient temperature. This Article aims to present research results of paint coatings used to prevent dew on walls surface. Standard paint coating was compared to anticondensation coating in identical conditions. Results indicate faster drying process of anti-condensation layer with simultaneous increase of heat transfer coefficient. 1. Wstęp Kondensacja pary wodnej na zimnych powierzchniach może utrudnić eksploatację obiektów oraz niepotrzebnie powodować straty. Przykładem są chłodnie z metalową konstrukcją dachową, gdzie wykroplona woda dostaje się do izolacji cieplnej drastycznie pogarszając jej właściwości izolacyjne. Co gorsze, mokra powierzchnia charakteryzuje się większym współczynnikiem wnikania ciepła, co przekłada się na większe rachunki za energię elektryczną. Uciążliwe w użytkowaniu jest również zalewanie ścian chłodni, np. przy rozładunku towaru. Zagadnienie wykraplania się wody nie dotyczy jedynie chłodni. Na nieizolowanych [...]

 Strona 1