Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"AHMED BENSAFI"

Uporządkowanie priorytetów badań naukowych nad spadkami ciśnień w czasie wrzenia fluorowanych czynników chłodniczych w przepływie, wykonane na podstawie przeglądu literatury i podejścia statystycznego


  Artykuł ten po raz pierwszy zaprezentowano w czasie 3. Konferencji "Właściwości Termofi zyczne i Procesy Transformacji Czynników Chłodniczych", która pod egidą IIR odbyła się w Boulder, Colorado, USA w dniach 23-26 czerwca 2009 roku.Konieczność ulepszenia konstrukcji parowników doprowadziła w czasie ostatniego trzydziestolecia do powstania znacznej liczby istotnych prac badawczych. Doszło do tego głównie ze względów ekologicznych i wprowadzenia na rynek nowych czynników chłodniczych, wyższych wymagań w stosunku do efektywności urządzeń i wyposażenia, wzrastającej konieczności zapewniania zwartej budowy oraz związanej z tym konieczności utylizacji nowych materiałów przekazujących ciepło, a także zwiększania powierzchni. Równoczesne wprowadzenie tych wszystkich technik produkc[...]

 Strona 1