Wyniki 1-6 spośród 6 dla zapytania: authorDesc:"Hamadoun I. Touré"

Orędzie dr Hamadoun I. Touré Sekretarza Generalnego Międzynarodowego Związku Telekomunikacyjnego (ITU) z okazji Światowego Dnia Telekomunikacji i Społeczeństwa Informacyjnego 2008

Czytaj za darmo! »

Kluczem do społeczeństwa informacyjnego jest powszechny dostęp - wszyscy muszą mieć jednakowe możliwości uczestnictwa w życiu świata "ery cyfrowej". Nikomu nie wolno też odmawiać potencjalnych dobrodziejstw, wynikających ze stosowania nowych technik informacyjnych i komunikacyjnych (ICT), a już szczególnie tym z nas, których funkcjonowanie jest skrępowane przez jakąkolwiek niepełnosprawność. [...]

Orędzie sekretarza generalnego Międzynarodowego Związku Telekomunikacyjnego (ITU) dr. Hamadoun I. Touré


  17 maja to rocznica podpisania pierwszej Międzynarodowej Konwencji Telegraficznej (International Telegraph Convention) w roku 1865 oraz utworzenia ITU (International Telecommunication Union) - Międzynarodowego Związku Telekomunikacyjnego (MZT). W roku 1973 przyjęto tę datę dla obchodów Światowego Dnia Telekomunikacji. Po Światowym Szczycie na temat Społeczeństwa Informacyjnego w roku 2005 oraz po Konferencji Pełnomocników MZT w roku 2006 17 maja został ogłoszony Światowym Dniem Telekomunikacji i Społeczeństwa Informacyjnego. 17 maja 2010 r. Związek będzie obchodził 145 rocznicę. Światowe obchody tego doniosłego wydarzenia odbędą się w Szanghaju podczas Targów Expo 2010, czyli w dniach 1 maja - 31 października. Międzynarodowy Związek Telekomunikacyjny, jako przodująca wyspecjalizowana agencja Organizacji Narodów Zjednoczonych do spraw technik informacyjnych i telekomunikacyjnych, oczekuje, że jego członkowie zwrócą baczniejszą uwagę na rolę tych technik w tworzeniu możliwości poprawy warunków życia przez długoterminowy, trwały rozwój, w szczególności w najbardziej narażonych na jego brak obszarach naszego społeczeństwa. W przestrzeni miejskiej techniki informacyjne w coraz większym stopniu narzucają sty[...]

Techniki informacyjno-komunikacyjne (ICT) na rzecz wzrostu bezpieczeństwa ruchu drogowego

Czytaj za darmo! »

Szanowni Państwo Obchodzony w dniu 17 maja Światowy Dzień Telekomunikacji i Społeczeństwa Informacyjnego przypada w rocznicę podpisania w 1865 r. pierwszej Międzynarodowej Konwencji Telegraficznej (International Telegraph Convention), które doprowadziło do utworzenia Międzynarodowej Unii Telekomunikacyjnej ITU (International Telecommunication Union). Mam przyjemność poi[...]

Światowy Dzień Telekomunikacji i Społeczeństwa Informacyjnego 2014 Wykorzystanie połączeń szerokopasmowych w celach utrzymania stałego rozwoju

Czytaj za darmo! »

Szanowni Państwo, Światowy Dzień Telekomunikacji i Społeczeństwa Informacyjnego 2014 jest obchodzony w 149 rocznicę ustanowienia (w 1865 roku) Międzynarodowego Związku Telekomunikacyjnego. Bogata historia Międzynarodowego Związku Telekomunikacyjnego świadczy o jego istotnej roli we wdrażaniu najbardziej zaawansowanych i innowacyjnych środków komunikacji na świecie, od czasów wynalezienia telegrafu aż do pojawienia się Internetu i systemu połączeń szerokopasmowych, które umożliwiają kontakt z przyjaciółmi i rodziną w każdej chwili. Prawo [...]

Wykorzystanie Połączeń Szerokopasmowych w Celach Utrzymania Stałego Rozwoju

Czytaj za darmo! »

Światowy Dzień Telekomunikacji i Społeczeństwa Informacyjnego 2014 jest obchodzony w 149 rocznicą ustanowienia Międzynarodowego Związku Telekomunikacyjnego w 1865 roku. Bogata historia Międzynarodowego Związku Telekomunikacyjnego przedstawia jego istotną rolę we wdrażaniu najbardziej zaawansowanych i innowacyjnych środków komunikacji na świecie, od czasów wynalezienia telegrafu aż do pojawienia się Internetu i systemu połączenia szerokopa smowego, które umożliwiają kontakt z przyjaciółmi i rodziną w każdej chwili. Prawo do komunikowania się jes[...]

 Strona 1