Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"LUDOMIR DUDA"

Prawne i bezprawne aspekty popytu na ciepło


  W artykule zwrócono uwagę na niekonsekwencje w rozporządzeniach wdrażających w naszym kraju postanowienia Dyrektywy 2001/91/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie charakterystyki energetycznej budynków.OBECNA sytuacja na rynku ciepła sieciowego jest bardzo złożona. Rosnące ceny energii wyzwalają, wciąż potężny, potencjał oszczędności energii w zasobach obsługiwanych przez sieci ciepłownicze, co z kolei powoduje dalszy wzrost kosztów. Dochodzi do sytuacji, w których w termomodernizowanych przed laty budynkach zrywa się starą pięciocentymetrową warstwę izolacji i ociepla ponownie 16 cm warstwą styropianu o znacznie lepszych parametrach. Na dodatek polityka Unii Europejskiej w kolejnych dyrektywach wprowadza mechanizmy powodujące coraz wyższe efektywności energetyczne czyli spadek zapotrzebowania na ciepło. Skala tych zmian może niepokoić, gdyż w art. 9 Dyrektywy 2010/31/WE czytamy: "Budynki o niemal zerowym zużyciu energii 1. Państwa członkowskie zapewniają, aby: a) do 31 grudnia 2020 r. wszystkie nowe budynki były budynkami o niemal zerowym zużyciu energii; oraz b) po 31 grudnia 2018 r. nowe budynki zajmowane przez władze publiczne oraz będące ich własnością były budynkami o niemal zerowym zużyciu energii". Jeśli dodać do tego treść Dyrektywy 2006/32/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 5 kwietnia 2006 r. w sprawie efektywności końcowego wykorzystania energii i usług energetycznych [...], z której wynika że przedsiębiorstwa energetyczne będą zmuszone do uruchomienia inwestycji zmniejszających zapotrzebowanie na energię u swoich odbiorców, mamy groźny dla branży ciepłownictwa, obraz czekających ją zmian. Na szczęście, polityka polskiego rządu jest inna i jak do tej pory, skutecznie eliminowała te zagrożenia. Przykładem tego jest sposób wdrożenia Dyrektywy 2002/91/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 16 grudnia 2002 r. w sprawie charakterystyki energetycznej budynków. Przede wszystkim przesunięto jej wdrożenie o trzy [...]

Nowy sposób odtleniania wody w elektrowni cieplnej


  Rozpuszczony w kotłowej wodzie zasilającej tlen przyspiesza korozję kotła i rurociągów. Ilość tlenu należy zmniejszyć i czyni się to w sposób chemiczny, np. za pomocą siarczynu sodowego lub przez podgrzewanie wody za pomocą bezpośredniego wtrysku do niej przegrzanej pary wodnej. Pierwszy sposób jest kosztowny, drugi wymaga zastosowania skomplikowanego systemu iniektorowego. Przedmiotem artykułu jest sposób drugi, w którym zamiast iniektorów zastosowano specjalnie do tego celu zaprojektowane atomizery naddźwiękowe [1] i generatory kropel o stałej średnicy. Sposób polega na rozpyleniu za pomocą przegrzanej pary wodnej małej części p[...]

 Strona 1