Wyniki 1-6 spośród 6 dla zapytania: authorDesc:"A. Grzanka"

Uniwersalny elektrogustometr z adaptacyjnym wyznaczaniem progu

Czytaj za darmo! »

Obecnie stosowanych jest kilka metod do badania zmysłu smaku. Powszechna jest metoda swoista [2], polegająca na stosowaniu substancji chemicznych w celu wywołania reakcji na cztery podstawowe smaki. Metoda ta nie zapewnia miejscowego charakteru badania. Podstawowe metody pomiarów elektrogustometrycznych RATTS Regionalne stymulowanie powierzchni języka gwarantują takie systemy pomiarowe, jak RATTS (The University of Pensylvania Regional Automated Taste Testing System) [3]. Wykorzystuje on szklane rurki różnych przekrojów do miejscowego aplikowania substancji chemicznych. W przeciwieństwie do innych podobnych do niego systemów RATTS zapewnia komputerową kontrolę czasu wystawienia powierzchni języka na określone pobudzenie substancją chemiczną, daje możliwość badania reakcji n[...]

Automatyzacja pomiarów elektrogustometrycznych

Czytaj za darmo! »

Smak to zdolność oceny pewnych chemicznych właściwości substancji wprowadzonych do jamy ustnej. Człowiek rozróżnia pięć smaków: słony, słodki, kwaśny, gorzki i umami. Wiele innych wrażeń smakowych stanowi mieszaninę wrażeń podstawowych. W dzisiejszych czasach zmysł smaku stracił na znaczeniu, chociaż w dalszym ciągu ostrzega on nas przed truciznami (większość z nich ma gorzki smak, np. toks[...]

Monitorowanie czynności skurczowej macicy

Czytaj za darmo! »

Obszarem medycyny najrzadziej eksplorowanym przez bioinżynierię medyczną jest medycyna prokreacyjna. Wynika to zarówno z uwarunkowań historycznych jak i trudności metodycznych. W Europie zagadnienia położnicze do XIX wieku były obszarem zarezerwowanym wyłącznie dla kobiet. W Polsce, do okresu międzywojennego istniały tzw. "Szkoły babienia" - kształcące położne, do których wstęp miały wyłączn[...]

Otrzymywanie nano tlenku cynku z zastosowaniem różnych technik pobudzania reakcji chemicznych

Czytaj za darmo! »

Celem niniejszej pracy było zbadanie wpływu rodzaju zastosowanej techniki wzbudzania reakcji na morfologię oraz właściwości nano tlenku cynku. Przy realizacji eksperymentów użyto pięciu różnych metod pobudzania reakcji chemicznych. Wykorzystano reaktor firmy ERTEC, który był stosowany w trzech wariantach - jako reaktor mikrofalowy, jako reaktor z meandrową grzałką elektryczną oraz jako reak[...]

Hydrotermalna synteza nano tlenku cynku z zastosowaniem reaktora impulsowego

Czytaj za darmo! »

Celem poniższej pracy było zbadanie możliwości otrzymania nanorozmiarowego tlenku cynku w eksperymentalnym reaktorze impulsowym. Wykorzystano reaktor impulsowy firmy Ertec Poland, w któ­rym na mieszaninę reagentó­w oddziaływano serią impulsó­w o napięciu kilku tysięcy wolt i mikrosekundowym czasie trwania. Wielkość krystalitó­w i skład fazowy określono przy pomocy dyfraktometru rentgenowski[...]

 Strona 1